Resa, arbeta och studera i ett annat EU-land

EU-medborgare har rätt att resa, arbeta eller studera i alla EU-länder. Det brukar kallas fri rörlighet för personer och är en av EU:s grundprinciper. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Resa fritt mellan EU-länder

Alla EU-länder omfattas av reglerna om fri rörlighet. Den fria rörligheten innebär att EU-medborgare, utan några särskilda formaliteter, har rätt att resa till och vistas i ett annat medlemsland i tre månader.
 

Pass och nationellt id-kort
När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare. Ett vanligt id-kort eller ett svenskt körkort duger inte som resehandling.
 

Hjälp från EU-länders ambassader utanför EU

När du reser till länder utanför EU kan du få hjälp av en ambassad från ett annat EU-land, om det inte finns någon svensk ambassad på plats.
 

Arbeta och studera i ett annat EU-land

Att studera, praktisera och arbeta var som helst i EU är rättigheter knutna till EU-medborgarskapet. EU-medborgare har rätt att stanna längre tid än tre månader i ett annat EU-land om de är där för att

  • arbeta eller driva ett företag
  • studera
  • leva som pensionär.

EU-medborgare har också rätt att stanna längre än tre månader i ett annat EU-land om de på annat sätt är självförsörjande.
 

Läs mer om:

Rätt att rösta
Rätt att ta del av EU-dokument
Klaga till EU:s ombudsman
Mänskliga fri- och rättigheter i EU
Så kan du påverka EU

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar