Bakterier, virus, parasiter och mögelsvampar

Bakterier finns naturligt i den mesta maten. En del är bra och gör så att maten smakar bättre och håller längre. Andra bakterier kan göra oss sjuka och dem måste vi skydda oss emot. Virus och parasiter som framkallar sjukdom kan också spridas med mat.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bakterier i livsmedel

Bakterier finns överallt omkring oss och därför är det naturligt att de även finns i den mat vi äter. Vissa bakterier används i livsmedel för att de är nyttiga eller för att de förbättrar matens hållbarhet, smak eller konsistens. Andra bakterier kan försämra matens kvalitet eller göra oss sjuka

Sjukdomsframkallande bakterier i mat kan orsaka magsjuka med diarréer eller kräkningar som vanliga symtom. Vissa bakterier kan även orsaka allvarligare sjukdom.
 

Virus

Virus är mycket små, cirka tusen gånger mindre än en bakterie. De finns överallt omkring oss och är en vanlig orsak till att vi bli sjuka av mat. Det finns väldigt många olika typer av virus och de allra flesta är specialiserade på att infektera enbart en specifik art, till exempel människa.
 

Parasiter

En parasit är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar sin näring från denna samtidigt som den orsakar skada.

De parasiter som sprids via livsmedel och dricksvatten och som kan orsaka sjukdom hos människor är olika arter av maskar och encelliga organismer, så kallade protozoer.
 

Nyttiga mikroorganismer

Alla mikroorganismer är inte farliga, det finns många som är bra för oss människor också. De hjälper till att göra miljön otrevligt för sjukdomsframkallande bakterier, de gör att en del mat smakar bättre, eller får en längre hållbarhet. Detta uppnår mikroorganismerna genom att jäsa eller fermentera livsmedlet.
 

Antibiotikaresistenta bakterier

Antibiotika är ämnen som dödar bakterier eller gör att de inte kan växa. De används för behandling av bakterieinfektioner både hos djur och hos människor. Bakterier som är motståndskraftiga mot ett eller flera sorters antibiotika kallas antibiotikaresistenta.
 

Mögelsvampar

Sporer av mögelsvampar finns överallt i vår miljö och därmed även på livsmedel. Om mögelsporer hamnar på ett livsmedel kan det bildas mögel och ibland kan det även bildas mögelgifter, så kallade mykotoxiner.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar