Cryptosporidium

C. parvum och C. hominis är encelliga protozoer som orsakat mycket stora vattenburna utbrott i flera länder. Cryptosporidium är mycket motståndskraftig mot de flesta kemiska desinfektionsmedlen, bland annat klor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad är Cryptosporidium?

C. parvum och C. hominis är encelliga protozoer som orsakat mycket stora vattenburna utbrott i flera länder. Cryptosporidium är mycket motståndskraftig mot de flesta kemiska desinfektionsmedlen, bland annat klor.
 

Var finns Cryptosporidium?

Cryptosporidier förekommer normalt i tarmen hos djur, exempelvis nötkreatur, får, getter och hjortar. Vatten som förorenats är den i särklass vanligaste smittkällan. I ett utbrott i USA uppskattades att mer än 400 000 personer drabbades.

Dricksvatten, opastöriserad äppelcider och opastöriserad mjölk är livsmedel som satts i samband med utbrott. Teoretiskt kan vilket livsmedel som helst som kontaminerats av smittförande personal utgöra smittkälla liksom vegetabilier som infekteras via kontaminerat vatten eller träck.
 

Sjukdomstecken

Cryptosporidios hos människa yttrar sig som en kraftig, vattnig diarré samt kräkningar och illamående. Symtomen varar ett par dagar upp till ett par veckor. Genomgången infektion leder vanligen till immunitet. Hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan infektionen bli livslång med kraftiga diarréer som i sällsynta fall kan leda till döden. Några effektiva läkemedel existerar för närvarande inte utan infektionen läker ut av sig själv. Infektionsdosen är mycket låg, mindre än 10 organismer.
 

Hur undviker man att bli sjuk?

Cryptosporidierna dör vid kokning men tycks överleva djupfrysning. 
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar