Cyclospora

Cyclospora cayetanensis är en encellig parasit som sprids troligen främst via förorenat vatten eller förorenade livsmedel (färsk frukt och grönsaker) runt om i världen.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad är Cyclospora cayetanensis?

C. cayetanensis är en encellig parasit som infekterar tarmkanalen hos människa.

Parasiten utsöndras med avföring och sprids troligen främst via förorenat vatten eller förorenade livsmedel och den är vanligast i tropiska och subtropiska regioner. I USA har flera utbrott skett där smittan skett vi färska importerade livsmedel som till exempel hallon, basilika, ärtor, och sallad.

Hittills har de få fall som rapporterats i Sverige varit utlandssmittade.
 

Sjukdomstecken

Symtom uppträder efter en inkubationstid på 1-2 dagar med feber, illamående, långvariga diarré, buksmärtor, aptitförlust och muskelvärk. Symtomen kan komma och gå i flera veckor men normalt sker fullt tillfrisknande inom en månad. Sjukdomen självläker vid normalt infektionsförsvar, men ibland kan vätskeersättning behövas.  Även symtomlösa infektioner förekommer. Diagnosen ställs genom att parasiten påvisas i ett avföringsprov (mikroskopi).
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar