Datummärkning av livsmedel i butik

Får butiken ändra på datummärkningen? Här nedan finns frågor och svar om vad butikerna får och inte får göra när det gäller bäst före-datum och sista förbrukningsdag.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur bestäms datumet för bäst före-dag och sista förbrukningsdag?

För de flesta livsmedel finns det inga lagar eller myndighetsrekommendationer för hållbarhet. Bedömningen baseras på den erfarenhet som producenten har skaffat sig genom bland annat hållbarhetstester eller de rekommendationer som branschen har kommit fram till i gemensamma branschriktlinjer.
 

Är det tillåtet att märka om livsmedel med senare bäst före-dag eller sista förbrukningsdag?

Nej. Det är i normalfallet inte tillåtet att ändra på bäst före-dag eller sista förbrukningsdag på en förpackning.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Får man sälja livsmedel efter att bäst före-dag har passerat?

Ja. Det är tillåtet att sälja livsmedel efter att bäst före-dag passerat eftersom livsmedlet i de allra flesta fall är fullt ätbart även efter detta datum.

Det är alltid säljaren som ansvarar för livsmedlet. Säljaren ska bedöma om livsmedlet kan säljas efter passerad bäst före-dag. Säljaren får aldrig sälja eller ge bort otjänliga eller osäkra livsmedel.

Får man sälja livsmedel efter att sista förbrukningsdag har passerat?

Nej. Det är förbjudet att sälja eller ge bort livsmedel när detta datum är passerat. Sista förbrukningsdag används på livsmedel som tillverkaren bedömer kan försämras snabbt och bli en hälsorisk. Sista förbrukningsdag är den sista dag som tillverkaren går i god för att ett livsmedel kan ätas eller drickas utan fara för hälsan.
 

Vad är färdigförpackade livsmedel?

Färdigförpackade livsmedel är livsmedel och den förpackning som det placeras i innan det erbjuds till konsumenter eller storhushåll. Förpackningen ska utformas så att innehållet inte kan ändras utan att förpackningen öppnas eller ändras.

En färdigförpackning är klar då den lämnar den anläggning där den förpackats, men den behöver inte uppfylla samtliga märkningsregler förrän den ska erbjudas till konsument.
 

Vad är en”storförpackning”?

Storförpackningar är förpackningar som är avsedda för livsmedelsindustri parti- eller detaljhandel, eller storhushåll.

Storförpackningar kan innehålla livsmedel som är färdigförpackade. Då talar man om färdigförpackningar och deras ytteremballage. En storförpackning kan även innehålla livsmedel som är oförpackade.

Det finns ingen definition i reglerna av begreppet storförpackning.
 

Måste bäst före-dag eller sista förbrukningsdag anges på storförpackningar som innehåller livsmedel som är färdigförpackade? 

Ja, bäst före-dag eller sista förbrukningsdag måste anges på storförpackningen tillsammans med förvaring- och eller användningsvillkor samt kontaktuppgift till ansvarigt livsmedelsföretag. Övriga obligatoriska märkningsuppgifter enligt artikel 9 får däremot lämnas i en särskild medföljande handling.
 

Måste bäst före-dag eller sista förbrukningsdag anges på storförpackningar som innehåller livsmedel som inte är avsedda för slutkonsument?

Nej. Enligt artikel 8 punkt 8 i förordning (EU) nr 1169/2011 ska den som levererar sådana förpackningar säkerställa att mottagaren får tillräcklig information för att vid behov kunna märka livsmedel som det levererade livsmedlet ingår i. När det bedöms vilka uppgifter som behövs enligt artikel 8 punkt 8 bör man ta hänsyn till vilka uppgifter som enligt artikel 9 i samma förordning ska lämnas till konsument. Detta leder till att i vissa fall bör samtliga i artikel 9 angivna uppgifter lämnas även för storförpackningen. I andra fall kan det räcka med att några uppgifter lämnas. Livsmedelsföretagaren som levererar livsmedlet kan lämna informationen på olika sätt.

Det finns även andra märkningsregler förutom de som anges i förordning (EU) nr 1169/2011, där andra krav kan finnas.
 

Får en butik bryta en färdigförpackning och sälja innehållet i lösvikt även om den bäst före-dag som förpackningen märkts med passerats?

Ja, men säljaren ska alltid göra en bedömning av om livsmedlet kan säljas efter bäst före-dagen. Säljaren får aldrig släppa ut otjänliga eller osäkra livsmedel på marknaden. Livsmedel märkta med sista förbrukningdag får däremot aldrig säljas då detta datum passerats.
 

Får en butik frysa in kylvaror som inte blivit sålda och sälja dem som djupfrysta livsmedel till konsumenter?

Livsmedel som tidigare saluförts som kylvaror får under vissa förutsättningar frysas in och saluföras som djupfrysta. En förutsättning är att kraven i Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:12) om djupfrysta livsmedel är uppfyllda.

Livsmedel får frysas in även efter att bäst före-datum har passerat. Livsmedel märkta med sista förbrukningsdag får dock inte saluföras som djupfrysta om de frysts in efter hållbarhetstidens utgång.   

Om tidigare kylvaror fryses in får inte bäst före-datum eller sista förbrukningsdatum ändras – se 15 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien – vilket innebär att det datum som gällde för livsmedelet som kylvara måste finnas kvar i märkningen. Datumet måste synas tydligt och får alltså inte täckas över eller skymmas. Därutöver behöver märkningen kompletteras med ett antal uppgifter som krävs för djupfrysta livsmedel:

1. Uttrycket djupfryst ska anges i anslutning till livsmedlets beteckning,

2. Bäst före-dag för det djupfrysta livsmedelet. Det behöver tydliggöras att datumet gäller just för livsmedelet i djupfryst tillstånd,

3. Anvisningar om hur länge det djupfrysta livsmedlet kan förvaras hos mottagaren och om lagringstemperatur och vilken typ av lagringsutrustning som krävs,

4. Uppgift som gör det möjligt att identifiera varupartiet ska anges på samtliga djupfrysta livsmedel, och

5. Texten ”bör inte frysas efter upptining” eller motsvarande ska anges på förpackningen.

Om livsmedlet frysts ned i nära anslutning till hållbarhetstidens utgång ska det dessutom märkas med en bruksanvisning av vilken det framgår att livsmedlet bör tillagas omedelbart efter upptining. Se artikel 9, punkt 1.j. i förordning (EU) nr 1169/2011.

Fryst kött, frysta köttberedningar och frysta obearbetade fiskeriprodukter ska märkas med nedfrysningsdatum. Se bilaga III, punkt 6 i förordning (EU) nr 1169/2011.

Samma som ovan gäller då färdigförpackade livsmedel delas och innehållet packas om.
 

Får en butik eller restaurang använda ett livsmedel som passerat bäst före-dag som ingrediens i andra livsmedel?

Ja. De kan använda livsmedlet som råvara eller ingrediens för andra produkter under förutsättning att den är fullgod och inte är otjänlig. Exempelvis får butiken grilla en tidigare färdigförpackad fläskfilé och sälja den. De kan då också tidigare ha fryst in varan i väntan på att den skulle bearbetas, i det här fallet grillas. Om den grillade fläskfilén sedan säljs färdigförpackad får butiken ange ett nytt bäst före-datum. Det datumet baseras då på butikens bedömning om hållbarhet.

Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag får däremot inte användas som råvara eller ingrediens efter att detta datum är passerat.
 

Måste en butik kassera livsmedel som passerat sista förbrukningsdag?

Ja, det är inte tillåtet att sälja eller skänka bort livsmedlet, vare sig i sin förpackning eller i lösvikt. Det är inte heller tillåtet att använda sådana livsmedel som råvaror till andra produkter. Observera att detta gäller när sista förbrukningsdag passerat, det vill säga dagen efter det angivna datumet. På sista förbrukningsdag räknas livsmedlet som fullgott om inget tyder på motsatsen.
 

Får en butik bryta en färdigförpackning avsedd för konsument och sälja livsmedlet oförpackat i lösvikt?

Ja, men inte om sista förbrukningsdag passerats. När det gäller bäst före-dag ska säljaren göra en bedömning av om livsmedlet kan säljas efter passerat datum. Säljaren får aldrig släppa ut otjänliga eller osäkra livsmedel på marknaden.
 

Får en butik bryta en färdigförpackning avsedd för konsument och sälja varan i mindre bitar som packats om i butiken?

Ja, men den får inte märkas med ett senare hållbarhetsdatum än den ursprungliga förpackningen. Om omförpackningen leder till att livsmedlets hållbarhet förkortas, till exempel genom att köttet mals eller att en vacuumförpackning bryts, ska den ursprungliga hållbarhetstiden förkortas.

Om livsmedlet behandlats så att hållbarheten förlängs får ett senare datum anges. En sådan behandling kan vara kokning eller rökning. Säljaren får dock aldrig släppa ut otjänliga eller osäkra livsmedel på marknaden.
 

Får en butik bryta en färdigförpackning avsedd för konsument, bearbeta livsmedlet och sedan sälja det?

Ja, men den nya förpackningen kan bara märkas med ett senare hållbarhetsdatum om bearbetningen innebär att livsmedlets hållbarhet förlängs. Begreppet bearbetning omfattar inte djupfrysning. Malning, kryddning, marinering, finstyckning eller liknande medför inte att hållbarheten förlängs.
 

Får en butik frysa in färdigförpackade livsmedel och använda dem i sin delidisk/restaurang?

Ja, det är tillåtet att frysa in färdigförpackade varor för att sedan sälja varorna i delidisk, att värmebehandla dem eller på annat sätt använda dem i matlagning. De råvaror som används i delidisk/restaurang ska dock vara fullgoda och inte otjänliga. Butiken måste ta hänsyn till den ursprungliga datummärkningen när de bedömer om livsmedlet kan användas. Infrysning av livsmedel får inte göras utan rätt sorts utrustning. Butiken måste ha ett lämpligt system för kontroll av den egna verksamheten för att säkerställa en hög livsmedelskvalitet.

Varor som passerat sista förbrukningsdag får inte frysas in för senare användning.
 

Får en grossist eller butik som konsumentförpackar livsmedel ange en senare bäst före-dag än den som anges på storförpackningen?

Ja, men den som förpackar livsmedlet ansvarar för att bedöma hållbarheten. Märkningen får inte vilseleda konsumenter och säljaren får aldrig släppa ut otjänliga eller osäkra livsmedel på marknaden.
 

Får en butik skänka bort varor vars bäst före-dag eller sista förbrukningsdag passerats?

Det är tillåtet att skänka bort livsmedel efter att bäst före-dag passerats eftersom livsmedlet kan vara fullgott även efter att datumet passerats. Syftet med bäst före-dagen är att ge information om hur länge man kan räkna med att livsmedlet är fullgott och datumet ska sättas med marginal.

Den som erbjuder en konsument en vara ansvarar för att den är säker och rätt märkt. Butiken ska göra en bedömning av om livsmedlet kan säljas efter bäst före-dagen och får aldrig släppa ut otjänliga eller osäkra livsmedel på marknaden. Att släppa ut livsmedel på marknaden kan både vara att sälja dem och att ge bort dem kostnadsfritt.

Däremot är det inte tillåtet att skänka bort livsmedel som passerat sista förbrukningsdag eftersom dessa vid förpackningstillfället bedömts bli otjänliga efter ett visst datum. Det är förbjudet att släppa ut otjänliga livsmedel på marknaden. Livsmedlet ska betraktas som otjänligt efter sista förbrukningsdag även om det i det enskilda fallet inte konstateras att livsmedlet verkligen är skadligt för hälsan.
 

Får en restaurang eller ett annat storhushåll använda varor vars bäst före-dag eller sista förbrukningsdag passerats?

Restaurang eller storhushåll får använda livsmedel med passerat bäst före-datum som råvara eller ingrediens för andra produkter under förutsättning att den är fullgod och inte är otjänlig. Det är också tillåtet att frysa in färdigförpackade varor med bäst före-datum för att sedan värmebehandla dem eller på annat sätt använda dem i matlagning efter att hållbarhetsdatum passerats.

Det är däremot inte tillåtet att använda livsmedel som passerat sista förbrukningsdag som råvaror till andra produkter.
 

Vad gäller om en butik köper in färdigförpackade varor från en annan butik?

Då gäller samma regler som om de köpt in färdigförpackningar från en grossist.

Läs mer om:

Regler om livsmedelsinformation och märkning
Närings- och hälsopåståenden
Hälsopåståenden på livsmedel
Näringspåståenden om ett livsmedel
Ursprungsmärkning
Nyckelhålet
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar