Nyckelhålet

Nyckelhålet har funnits i 25 år och har en igenkänningsfaktor i Sverige på över 95 procent. Genom att märka dina produkter med Nyckelhålet gör du det enklare för konsumenten att välja nyttigare mat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Bakom Nyckelhålet står Livsmedelsverket. Villkoren för Nyckelhålsmärkningen bygger på de nordiska näringsrekommendationerna, som i sin tur är baserade på den samlade vetenskapliga forskningen.

Märkningen är frivillig och kostnadsfri men bygger på tydliga och reglerade kriterier. Du behöver inte anmäla att du använder Nyckelhålet. När du som livsmedelsproducent använder Nyckelhålsmärkningen har du också ansvar för att följa reglerna. Kontrollen av märkningen görs i första hand av den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 

Hur gör man för att märka produkter med Nyckelhålet?

För att få märka ett livsmedel med symbolen Nyckelhålet ska vissa villkor uppfyllas. Beroende på vilken livsmedelsgrupp det handlar om finns det krav på fiberhalt och fullkornshalt, fettmängd och fettkvalitet och på hur mycket socker och salt livsmedlet får innehålla.

Nyckelhålsmärkning kan användas för 33 olika livsmedelsgrupper. Eftersom olika livsmedelsgrupper innehåller olika sorters näring och i olika mängd skiljer sig kraven åt för varje grupp – bröd jämförs med bröd och korv med korv. För att se vad som gäller för just dina produkter, läs mer i föreskriften nedan, under rubriken Vilka regler gäller?
 

Vilka regler gäller?

Det finns en föreskrift som reglerar användningen av Nyckelhålssymbolen – LIVSFS 2005:9. För hjälp att tolka reglerna finns Vägledning Nyckelhålet. Den 1 mars 2015 kom nya regler för Nyckelhålet. Produkter som märkts eller presenterats enligt äldre bestämmelser före den 1 september 2016 får släppas ut på marknaden till dess lagren är slut, förutom för vissa produktgrupper som har en övergångstid till den 1 mars 2019.

Vägledning, Nyckelhålet

En annan förordning är också viktig att känna till om du vill använda Nyckelhålssymbolen.

EU-förordning 1169/2011
 

När kan man använda Nyckelhålsmärkningen?

Märkning med Nyckelhålet kan i dag användas i följande sammanhang:

  • På färdigförpackade livsmedel, det vill säga på konsument- och storhushållsförpackningar.
  • Oförpackad färsk och djupfryst fisk.
  • Oförpackad färsk frukt, bär, grönsaker och potatis.
  • På receptblad för maträtter riktade till konsumenter. Speciella avtal om kriterier skrivs i detta fall mellan Livsmedelsverket och berörda parter, till exempel butikskedjor.
     

Hur ska Nyckelhålet se ut?

Nyckelhålsmärkningen får vara grön eller svart. Symbolen går att ladda ner från Livsmedelsverkets webbplats i olika utföranden. Där finns också ett profilprogram om hur man använder Nyckelhålet rätt på produkter och i information om symbolen.

Läs mer om:

Regler om livsmedelsinformation och märkning
Datummärkning av livsmedel i butik
Närings- och hälsopåståenden
Hälsopåståenden på livsmedel
Näringspåståenden om ett livsmedel
Ursprungsmärkning
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar