Ursprungsmärkning

Fisk, kött av nöt, gris, lamm, get och fågel och vissa andra livsmedel som exempelvis honung, frukt och olivolja ska enligt reglerna alltid märkas med ursprung, det vill säga märkningen ska visa var produkterna kommer från. För andra livsmedel ska ursprung anges om konsumenten annars kan bli vilseledd.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För de flesta livsmedel gäller att ursprunget ska anges om konsumenten kan bli vilseledd om uppgiften saknas. En konsument får aldrig luras att tro att livsmedlet kommer från ett annat land, en annan stad eller annan region än vad det faktiskt gör. Ibland måste tillverkaren därför komplettera märkningen med uppgift om ursprunget. 
 

Nötkött

För nötkött finns speciella regler med krav på märkning med ursprung. Om varan är märkt med ”Ursprung Sverige” betyder det att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige. Om importerat kött mals till köttfärs i en butik i Sverige får den alltså inte heta ”svensk köttfärs ” eller vara märkt med svensk flagga. Mer information finns i Livsmedelsverkets vägledning om ursprungsmärkning av nötkött.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Kött från svin, får, get och fjäderfä

Regler om ursprungsmärkning för kött från svin, får, get och fjäderfä finns i förordning (EU) nr 1337/2013 som gäller sedan den 1 april 2015. Ursprungsmärkning krävs för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä.

Reglerna gäller exempelvis inte för kött som värmebehandlats, rimmats, panerats eller kryddats (inklusive marinerats) – antingen i själva köttet eller över hela dess yta så att kryddningen är synlig med blotta ögat och tydligt framgår av smaken. Däremot omfattas fläskkött som injicerats med en lag – exempelvis innehållande vatten, salt och dextros, om köttets salthalt blir mindre än 1,2 viktprocent och behandlingen inte tydligt påverkar smaken.

Även vildsvinskött omfattas av reglerna om ursprungsmärkning.

Blandfärs med fläsk- och nötkött som består av en övervägande del nötkött ska ursprungsmärkas enligt regler om ursprungsmärkning för nötkött, förordning (EG) nr 1760/2000. För att inte riskera att vilseleda konsumenten ska även fläskköttet i blandfärsen ursprungsmärkas och då enligt förordning (EU) nr 1337/2013.  Blandfärs bestående av 50 procent fläskfärs eller mer omfattas av förordning (EU) nr 1337/2013. I detta fall ska nötfärsen i blandfärsen ursprungsmärkas enligt förordning (EG) nr 1760/2000 för att inte konsumenten ska riskera att vilseledas.
 

Fisk, skaldjur och blötdjur

Vid försäljning av fisk, skaldjur och blötdjur, till exempel musslor, i butik ska det finnas information om varifrån produkten kommer, ursprungsland eller fångstzon. Detta kan antingen skrivas i märkningen eller visas med en affisch.

Säljaren ska även informera om produktionsmetod, till exempel ”odlad” eller ”vildfångad”, och handelsbeteckning, det vill säga vad fisken ska kallas på svenska, till exempel sik eller regnbågslax.

Om denna information inte kan lämnas får varan inte säljas. Även fiskens vetenskapliga namn, till exempel Oncorhynchus mykiss för regnbågslax ska anges. 

Reglerna gäller inte vid försäljning av mindre mängder fisk direkt från fiskare eller odlare till konsumenten.
 

Honung

Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges som en del av beteckningen. Om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller i mer än ett land utanför EU, får dock denna uppgift ersättas med någon av följande beteckningar:

  • Blandning av EG-honung
  • Blandning av EG-honung och icke EG-honung
     

Frukt och grönsaker

Hela frukter och grönsaker, både förpackade och i lösvikt, ska märkas med ursprung. Ursprungslandets fullständiga namn ska finnas angivet på förpackningen alternativt på en skylt i butiken vid lösviktsförsäljning. Med ursprungsland avses det land där produkterna odlats.

Läs mer om handelsnormer för frukt och grönsaker på Jordbruksverkets webbplats.
 

Livsmedel från Israel och Palestina

När ett livsmedel märks med ursprung får inte informationen vilseleda konsumenten. Därför har EU-kommissionen tydliggjort hur märkningen ska utformas för produkter som kommer från områden som är ockuperade av Israel.

Det ska av märkningen framgå att varan kommer från Golanhöjderna, Gazaremsan eller Västbanken, med förtydligande om den kommer från en israelisk bosättning eller palestinskt område.

De livsmedel som berörs är främst vin, olivolja, frukt och grönsaker. Exemplen nedan visar hur produkter från Golanhöjderna, Gazaremsan, Västbanken eller Palestina kan märkas och när uppgifter är felaktiga och vilseledande.

Några exempel:

  • Att märka en produkt från Golanhöjderna eller Västbanken med uppgiften ”produkt från Israel” anses felaktigt och vilseledande. Det beror på att Golanhöjderna inte är en del av Israels territorium enligt internationell rätt.
  • Produkter som kommer från en israelisk bosättning får inte bara märkas med till exempel ”produkt från Golanhöjderna” eller ”produkt från Västbanken”. Exempel på ett uttryck som skulle kunna användas är istället ”produkt från Golanhöjderna (israelisk bosättning)”.
  • Produkter från Palestina,  som inte har sitt ursprung i bosättningarna, skulle kunna märkas ”produkt från Västbanken (palestinsk produkt)”, ”produkt från Gaza” eller ”produkt från Palestina”.

Mer information finns på utrikesdepartementets webbplats. 

Läs mer om:

Regler om livsmedelsinformation och märkning
Datummärkning av livsmedel i butik
Närings- och hälsopåståenden
Hälsopåståenden på livsmedel
Näringspåståenden om ett livsmedel
Nyckelhålet
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar