Livsmedelsanläggningar

I Sverige finns drygt 65 500 livsmedelsföretag, allt ifrån små kiosker till stora livsmedelsindustrier. Ansvaret för den offentliga kontrollen av dessa livsmedelsanläggningar fördelas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och de kommunala miljöförvaltningarna. Detta regleras i 23§ i livsmedelsförordningen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Livsmedelsverket har kontrollansvar för cirka 1300 livsmedelsanläggningar, bland annat slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar. 

Livsmedelsverket har även ansvar för listning av samtliga svenska EU-godkända livsmedelsanläggningar.

EU-godkända anläggningar

Läs mer om:

Mål och strategier för livsmedelskontrollen
Offentlig livsmedelskontroll
Livsmedelsfusk
Kontroll av livsmedel
Kontroll av livsmedelsföretag
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar