Drycker och alkohol

Att njuta av ett glas till maten då och då är inte farligt. Men att dricka alkohol eller söta drycker i för stora mängder är inte bra för oss. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Mer njutning än näring

Öl, vin och sprit, liksom läsk, saft, sport- och energidrycker är inget man dricker för hälsans skull. Alkohol bidrar med mycket kalorier, vissa alkoholhaltiga drycker även med socker, men minimalt med andra näringsämnen. Söta drycker innehåller mycket kalorier men ingen näring. Namnet ”sportdryck” kan låta bra men innehåller mest bara socker och lite salt, ämnen vi får i oss mer än tillräckligt av från maten.
 

Är vin nyttigt?

Vissa studier visar att medelålders och äldre som dricker små till måttliga mängder vin eller öl lever längre än de som inte dricker alls. Det beror då antagligen på att risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar. Att dricka mycket ökar istället risken att dö i förtid. Det är svårt att studera hur alkohol påverkar hälsan, bland annat för att en del av de som inte dricker alkohol har slutat på grund av dålig hälsa.
 

Risk för sjukdom

Att få i sig de mängder läsk, saft, sport- och energidrycker som är vanliga i Sverige kan öka risken för typ 2-diabetes och karies. Mycket socker kan även påverka blodtryck och blodfetter negativt. Det bästa är att inte dricka de här dryckerna så ofta.

Om man dricker mycket alkohol kan det bidra till högt blodtryck. Redan måttliga mängder alkohol ökar risken för vissa typer av cancer, till exempel bröstcancer. Troligtvis ökar alkohol också risken för hjärt- och kärlsjukdom när man dricker mycket.
 

Energidrycker

Energidrycker är söta läskedrycker som i de flesta fall innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.

Energidrycker, och olika ingredienser i dem, har utretts av experter i en rad länder och av Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, i flera omgångar. Dessa utvärderingar har inte visat att energidrycker är farliga för hälsan om man dricker dem i måttliga mängder.

Det finns dock forskning som visar att om man dricker energidrycker samtidigt med alkohol, kan koffeininnehållet i energidryckerna medföra att man blir mindre medveten om hur berusad man är.

Det förekommer energidrycker med mycket hög koffeinhalt. Vid stor konsumtion av sådana finns risk att råka ut för lätt eller medelsvår koffeinförgiftning.
 

Rekommendationer

Enligt näringsrekommendationerna ska inte mer än fem procent av de kalorier man får i sig komma från alkohol. Gravida, barn och ungdomar bör avstå från alkohol.

Alkohol är förstås en komplex fråga som inte bara handlar om kalorier och hälsoeffekter, utan om problem med beroende och missbruk. Läs mer om alkohol på Folkhälsomyndighetens webbplats.
 

Energidrycker – mer

Du kanske har hört att energidrycker gör dig piggare? De kan också vara skadliga om du dricker för mycket av dem. Dricker du för mycket av vissa sorter kan du bli koffeinförgiftad. Och dricker du dem samtidigt med alkohol riskerar du att få mindre känsla för hur berusad du blir. Här får du veta vad dryckerna innehåller och hur de påverkar dig.
 

Vad är energidrycker?

Energidrycker är söta läskedrycker som oftast innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.
 

Är energidrycker farligt?

Om energidrycker är farliga beror på. Om man dricker dem i måttliga mängder är de inte farliga. Det visar många undersökningar.

De flesta energidrycker innehåller relativt mycket koffein, ofta finns lika mycket koffein i en burk som i en kopp kaffe, men det finns drycker som innehåller mycket mer koffein. Dricker man mycket av dem kan man riskera att uppleva mycket obehagliga koffeineffekter.

Men dricker man energidrycker samtidigt med alkohol, kan koffeinet i dryckerna göra att man blir mindre medveten om hur berusad man är.

För de som på grund av sjukdom måste äta en kost där mängden protein är begränsad är det vara viktigt att veta att energidrycker innehåller en relativt stor mängd av en aminosyra, taurin.
 

Din vikt påverkar effekten

Barn och tonåringar får oftast fler negativa effekter av koffein än vuxna, till exempel hjärtklappning och huvudvärk. Det beror på att de oftast väger mindre och därför reagerar på mindre mängder koffein. Många vuxna dricker dessutom kaffe regelbundet vilket gör att de kan reagera mindre på vissa av koffeinets effekter än barn och unga.
 

Hur påverkar koffein?

Koffein kan ge ökad vakenhet och mental aktivitet men gör inte att vi får lättare att lära oss saker. Koffein stimulerar andning och hjärtverksamhet.

Om man får i sig för mycket koffein kan man drabbas av sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning. Stora mängder koffein kan också ge illamående, kräkningar och diarré. Olika människor reagerar olika på koffein.

En burk energidryck på 250 milliliter som innehåller 320 milligram koffein per liter, ger dig ungefär lika mycket koffein som en kopp bryggkaffe på 1,5 dl. Men det finns energidrycker som innehåller mer koffein. En del har olika fruktsmaker och liknar vanlig läsk men innehåller lika mycket koffein som två koppar kaffe per burk.

Det är individuellt hur man reagerar på koffein, och hur mycket man kan få i sig utan att uppleva negativa symfom. För en del individer finns risk att råka ut för en lätt eller medelsvår koffeinförgiftning genom att dricka mycket energidryck.
 

Hur påverkar andra ämnen i energidrycker?

Den mängd glukuronolakton och taurin man får i sig via energidrycker är inte farligt. Detta enligt utredningar av Efsa (den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet).
 

Råd

Använd inte energidrycker för att släcka törsten eller som vätskeersättning när du tränar eller anstränger dig fysiskt på annat sätt.

Kombinera inte energidryck med alkohol, eftersom det kan göra att man blir mindre medveten om hur berusad man är.

Tänk på att drycker med mycket hög koffeinhalt innebär risk för överdosering av koffein, vilket kan ge lätt eller medelsvår koffeinförgiftning.

Barn och ungdomar väger oftast mindre än vuxna och inte är vana vid att få i sig koffein. Det gör att unga lättare får negativa effekter av koffein än vuxna.

Gravida bör inte få i sig mer än högst 300 milligram koffein per dag, cirka tre koppar svenskt bryggkaffe eller maximalt sex koppar svart te. En kopp är ungefär 2 dl.
 

Vad säger undersökningarna?

Energidrycker har utretts av vetenskapliga experter i flera olika länder och av Efsas (den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens). Ingen av dessa utvärderingar visat att energidrycker är farliga vid en måttlig konsumtion.

Däremot kan överkonsumtion eller extremkonsumtion ge obehagliga upplevelser och ohälsa.

Halter av koffein i energidrycker
En burk energidryck på 250 ml med en koffeinhalt 320 mg/l som är den vanligaste halten i energidrycker i Sverige, motsvarar i koffeinmängd ungefär en kopp bryggkaffe på 1,5 dl (bryggkaffe med koffeinhalt cirka 700 mg/l).

En burk energidryck på 250 milliliter som innehåller 320 milligram koffein per liter, ger dig ungefär lika mycket koffein som en kopp bryggkaffe på 1,5 dl.

Det finns också så kallade ”shots”, där innehållet i en burk energidryck (250 ml) har koncentrerats till 50 ml. Det finns även energidrycker med avsevärt högre koffeininnehåll än 320 mg/liter. Risken att överdosera och må dåligt av koffein är förstås mycket större ju högre koncentrationen av koffein är i drycken.
 

Fördjupning

Från att energidrycker började lanseras har de ifrågasatts, och det är antagligen därför det finns få livsmedel som har blivit så utredda som energidryckerna.

Energidrycker, och olika ingredienser i energidrycker, har utretts av vetenskapliga experter i enskilda länder liksom av Efsas (den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens) experter i flera omgångar. Ingen av dessa utvärderingar har påvisat att energidrycker är hälsofarliga vid en måttlig konsumtion. Överkonsumtion eller extremkonsumtion av livsmedel och substanser kan dock ge obehagliga upplevelser och ohälsa.

Energidrycker i Sverige
Koffein regleras som aromämne inom EU. Enligt gällande EU-regler ska drycker som innehåller mer än 150 mg koffein/liter (utom de som är baserade på te eller kaffe) bland annat märkas med texten ”högt koffeininnehåll” och den totala mängden koffein från alla källor ska anges.

På sikt kan det komma regler där maxvärden för vissa ämnen, exempelvis koffein, anges.

Tidigare reglerades koffein enligt nationella regler. Koffein var då tillåten som tillsats, men endast i läskedrycker i en maxhalt av 135 mg/liter. När energidrycker började säljas i Sverige, år 1996, fanns de redan till försäljning i Europa.

Livsmedelsverkets dåvarande styrelse tog beslut att ge dryckerna dispens för högt koffeininnehåll, men med krav på en varningstext. Ett villkor för dispensen var märkning med texten ”Barn, gravida och andra personer känsliga för koffein avråds från att använda denna dryck”. Texten skulle uppmärksamma konsumenter på att dryckerna skilde sig från ”vanliga” läskedrycker. Sedan koffein började regleras som aromämne finns inte längre detta märkningskrav, utan nu gäller de märkningsregler som nämnts ovan.

Allmänt om koffein
Koffein finns i kaffe, som har en lång tradition av användning. I naturen finns koffein också i flera andra växter, till exempel i tebuskens blad och i blad av trädet Ilex paraguensis som används till drycken maté. Kolanöten innehåller också koffein liksom guarana, som är en massa som görs av frön från klätterbusken Paullinia cupana.

Koffein är ett ämne med välkända effekter och bieffekter. Ämnet koffein och dess effekter på kroppen är desamma, oavsett koffeinets ursprung, men naturligtvis kan andra ämnen som finns tillsammans med koffein påverka de effekter koffein ger.

Halter av koffein i energidrycker
Det har på senare tid dykt upp energidrycker med avsevärt högre koffeinhalt än tidigare. Sådana drycker finns till försäljning över internet, och har även hittats i butik i Sverige. Koffeinhalten har i något fall varit 3,5 gånger så hög som i de hittills förekommande energidryckerna (januari 2010), och detta innebär att en burk på 250 ml skulle innehålla koffein motsvarande ungefär tre koppar kaffe.

Det säljs också små flaskor med ”energishots”. Dessa flaskor som innehåller 50-60 ml, och innehåller koffein i hög koncentration.

Effekter av koffein
Hur en person reagerar på koffein, och vilken mängd som ger effekter som en person upplever som positiva respektive negativa varierar i stor utsträckning, det är mycket individuellt. Vanemässigt intag av koffein under längre tid kan leda till viss tolerans mot en  del av de farmakologiska effekterna av koffein.

Koffein i måttliga doser kan ge ökad vakenhet och mental aktivitet, men koffein gör oss inte klokare. Koffein stimulerar andning och hjärtverksamhet och vidgar perifera blodkärl.

Om koffein i måttliga doser är diuretiskt, det vill säga vätskedrivande, diskuteras.  

Tabletter mot ”tillfällig trötthet” som innehåller 100 mg koffein finns att köpa på apotek. Som läkemedel har koffein bland annat använts för att stimulera andning hos nyfödda.

Om koffeinintaget överdoseras kan det leda till sömnproblem, huvudvärk, ångest och oro, yrsel och hjärtklappning. Stora intag av koffein kan ge illamående, kräkning och diarré. Vid en allvarlig överdosering ses effekter som bland annat kan leda till störd vätskebalans. Hur mycket koffein den enskilda individen tål varierar.

Det har angivits i vetenskaplig litteratur att 20 mg koffein/kg kroppsvikt kan ge lindrig förgiftning, detta motsvarar 1200 mg (=1,2g) för en person som väger 60 kg. Allvarlig eller dödlig förgiftning kan uppstå efter intag av 150 – 200 mg/kg kroppsvikt, vilket motsvarar 9000–12000 mg (9–12g) för en person som väger 60 kg.

Giftinformationscentralen har följande gradering av koffeinintag och förgiftning (december 2009)). Hos vuxna klassificeras de symtom som uppkommer efter intag av

  • 1-2 g koffein som lindrig förgiftning
  • 3 g som medelsvår
  • 6 g som allvarlig
  • 10 g som mycket allvarlig förgiftning.

Glukuronolakton i energidrycker
Glukuronolakton är en nedbrytningsprodukt av kolhydrater, exempelvis glukos och stärkelse. Ämnet bildas i människokroppen vid matsmältningen. Glukuronolakton finns i kroppen i en jämvikt med glukuronsyra. Glukuronsyra är en viktig beståndsdel i bindväv i alla djurslag.

Glukuronolakton finns naturligt i många traditionella livsmedel. Enligt EU:s vetenskapliga kommitté (2003) är det dagliga intaget av glukuronolakton från naturliga källor i livsmedel 1-2 mg/dag. Det kan jämföras med den mycket större mängden glukuronolakton i en burk energidryck á 250 ml, som är 600 mg vid en halt av 2400 mg/l.

EFSA har utvärderat studier som behandlar glukuronolakton, och utvärderat biologiska och toxikologiska data. Slutsatsen är att den exponering för glukuronolakton som kan uppkomma via energidrycker inte innebär hälsofara. Efsa drar också slutsatsen att det inte sker några samverkanseffekter mellan glukuronolakton och koffein, taurin, alkohol eller effekt av fysisk aktivitet. (Efsa, 2009)

Taurin i energidrycker
Taurin är en aminosyra som förekommer naturligt. Namnet taurin kommer av att substansen hittades första gången i oxgalla, oxe heter Bos taurus på latin.

Taurin finns i livsmedel från djurriket inklusive fisk och skaldjur. Växter innehåller inte taurin, men vegetarianer och veganer har trots detta inte brist på taurin, eftersom ämnet bildas i kroppen.

En person som väger 60 kg innehåller ungefär 60 g taurin. Spädbarn har dålig förmåga att bilda taurin, vilket kompenseras av att modersmjölk innehåller relativt hög halt taurin. Förmågan att bilda taurin ökar under de första levnadsmånaderna.

Taurin har många grundläggande funktioner i kroppen. Länge var den enda kända funktionen för taurin att den tillsammans med gallsyror bildar gallsalter. Gallsalter fungerar som emulgeringsmedel i tarmen, för att underlätta upptag av feta livsmedel.

En annan grundläggande funktion av taurin är att hjälpa celler i olika organsystem att bibehålla rätt vatten- och saltkoncentration. Exempel på andra funktioner är att stabilisera cellmembran; att bibehålla näthinnans struktur och funktion; att påverka flöde av joner, särskilt kalcium, över cellmembran; att verka som inhibitorisk transmittor i hjärnan, det vill säga att släcka nervsignaler som inte behövs. Överkonsumtion av taurin förbättrar inte dessa funktioner, enligt vad som är känt idag.

Taurin i höga doser har prövats kliniskt vid olika sjukdomstillstånd, till exempel vid viss typ av hjärtinsufficiens, högt blodtryck, näthinnedegeneration och kramptillstånd. Vissa positiva resultat har noterats, i enstaka studier, men ofta har resultat uteblivit. Doseringar upp till sex gram taurin per dag har använts. När resultat av sådana studier publicerats i vetenskaplig litteratur har inga allvarliga biverkningar rapporterats.

Bland livsmedel (utom energidrycker) finns de högsta halterna i musslor (145-655 mg/100 g), mörkt fågelkött (43-379 mg/100 g) och i vissa fiskar.

  • Modersmjölk innehåller normalt 2,4-8,5 mg taurin/100 ml.
  • Modersmjölksersättning innehåller 4-5 mg taurin/100 ml enligt innehållsdeklarationer.
  • Energidrycker innehåller generellt enligt innehållsdeklaration 400 mg/100 ml.

Utvärdering av taurin i energidrycker
I Efsas utvärdering av studier som rör taurin respektive energidrycker är slutsatsen att taurin i de mängder som ingår i energidrycker inte innebär hälsofara. (Efsa, 2009)

Kombinationen energidrycker och alkohol
I vetenskapliga publikationer har det visats att om energidrycker tas samtidigt med alkohol medför koffeininnehållet i energidryckerna att personen blir mindre medveten om sin grad av berusning.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar