Hepatit A-virus

Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern, vilket ger gulsot. Hepatit A klassas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Var finns Hepatit A-virus?

Hepatit A finns i avföringen hos smittade människor och i vatten som tar emot avlopps vatten. I ett gram avföring från en smittad person kan det finnas tio miljarder virus. Viruset kan inte föröka sig i livsmedel och det behövs inte mer än fåtal viruspartiklar för att man ska bli sjuk.

Livsmedel kan förorenas av avloppsvatten eller av smittade personer. Vanliga smittkällor är mat som inte behöver värmas innan den ska ätas. Exempel är förorenat dricksvatten, ostron, sallad och frysta bär. Viruset kan också spridas från person till person vid nära kontakt, via blod eller blodprodukter.
 

Sjukdomstecken

Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern, vilket ger gulsot. Hepatit A klassas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig enlig smittskyddslagen. Om man misstänker att man har hepatit A ska man kontakta en vårdcentral för att genomgå en undersökning. Inkubationstiden är två till sex veckor.

Vanliga symtom är feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i hud och ögonvitor – gulsot. Man kan också få mörk urin och ljus, kittfärgad avföring. Det är inte alla som blir gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader. Hepatit A läker normalt utan bestående men.
 

Hur undviker man att bli sjuk?

Tvätta händerna efter toalettbesök och innan du lagar eller äter mat. Smittade personer ska inte hantera oförpackade livsmedel eller laga mat. Viruset dör om maten hettas upp till kokpunkten.

Efter att man haft hepatit A blir man immun för resten av livet. Vaccin ger skydd mot insjuknande. 
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar