Koppar

Koppar är ett grundämne som finns i alla livsmedel och i dricksvatten eftersom Sveriges vattenledningsnät framförallt består av kopparrör. Koppar är nödvändigt för att kroppen ska fungera normalt. Det ingår i en rad enzymer som hjälper ämnesomsättningen samt omsättningen av järn i kroppen. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hur får vi i oss koppar?

Koppar finns i alla livsmedel men högst halter finns i lever och inälvsmat, skaldjur, nötter och kakao. Mer måttliga halter finns i kött, fisk, grönsaker och spannmål. Vi får även i oss koppar genom dricksvattnet.
 

Hur mycket koppar behöver vi varje dag?

Det rekommenderade dagliga intaget skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat dagligt intag
Spädbarn 0-6 månader 0,01 milligram
Barn 4-8 år 1 milligram
Kvinnor 0,9 milligram
Män 0,9 milligram
Gravida 1,0 milligram
Ammande 1,3 milligram
 

Kopparbrist

Brist på koppar är ovanligt och uppstår mest vid vissa tarmsjukdomar. Brist på koppar kan ge anemi, blodbrist, och störd benbildning hos barn, liksom störd hjärnfunktion hos vuxna.
 

Kan man få i sig för mycket koppar?

Ett för högt intag av koppar påverkar mag-tarmkanalen akut, vilket kan medföra kräkningar och diarréer. På längre sikt kan ett för högt kopparintag leda till leverskador. Nyfödda är särskilt känsliga för höga kopparhalter då kroppens ämnesomsättning inte är fullt utvecklad. Risken för att bli sjuk av för mycket koppar genom till exempel dricksvattnet är liten.

Rekommendationer

  • Använd inte varmt kranvatten som dryck eller i matlagningen. Då kan du få i dig för mycket koppar. Låt kranvattnet rinna någon minut innan du dricker det, då minskar kopparhalten.
  • Undvik att laga till och förvara livsmedel i koppar- eller mässingskärl som inte belagt med annan yta.
     

Fördjupning

Så utsätts vi för koppar
Det dagliga intaget av koppar från mat uppskattas ligga mellan ca 1-2 mg hos vuxna och mindre än 1 mg hos barn.

Kopparhalten i dricksvatten varierar beroende på vattnets sammansättning och på hur länge det varit i ledningarna. Därför varierar det mycket hur mycket koppar vi får i oss med dricksvatten. I en svensk studie från 2003 på 430 barn studerade man totalt 4703 prover på kranvatten från barnens hem. En medianhalt i dricksvattnet på 0,61 mg/l uppmättes i studien, och den 10:e och 90:e percentilen för kopparhalten var 0,04 respektive 1,57 mg/l (Pettersson, 2003).

Gränsvärden
Det finns ett gemensamt gränsvärde för koppar i dricksvatten inom hela EU som är 2 milligram koppar per liter. Det är satt för att skydda mot tillfälliga akuta mag- och tarmbesvär. Det finns även ett nationellt gränsvärde i dricksvatten på 0,2 milligram per liter där dricksvattnet anses vara tjänligt med anmärkning. Kopparhalter över 1,0 milligram per liter kan missfärga till exempel badkar och tvättfat i porslin, och göra hår blågrönt.

Riskvärdering
Negativa hälsoeffekter av koppar kan bero på såväl underskott som överskott av ämnet. Därför finns ett acceptabelt, eller idealt, intervall för kopparintag. Hos vuxna har studier från Chile visat att symptom på illamående börjat uppträda vid 4 mg/l hos kvinnor och vid 6 mg/l hos män (Araya, 2003). Inga symptom erhölls vid 2 mg/l.

För att hitta en övre gräns för ett acceptabelt intag av koppar, har man tagit hänsyn till dess möjliga skador på levern. Det anses vara ett bättre tecken på hur vi utsätts för koppar långsiktigt, medan mag-tarmeffekter mer visar den akuta påverkan.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har satt en övre gräns för acceptabelt intag på 5 mg per dag (Efsa, 2006). Efsa har även tagit fram övre acceptabla nivåer för barn. Dessa värden är 1 mg/dag för 1-3 åringar; 2 mg/dag för 4-6 åringar; 3 mg/dag för 7-10 åringar; och 4 mg/dag för 11-17 åringar.

Risken för hälsoeffekter på grund av förhöjda kopparhalter i dricksvatten bedöms vara låg. Spädbarn som ges bröstmjölksersättning kan dock vara känsliga. Kopparhalterna i dricksvatten kan normalt minskas betydligt om vattnet spolas någon minut eller till jämn låg temperatur.

Referenser

Araya, M., Olivares, M., Pizarro, F., Llanos, A., Figueroa, G., Uauy, R. 2004. Community-Based Randomized Double-Blind Study of Gastrointestinal Effects and Copper Exposure in Drinking Water. Environ Health Perspect 10:1068-1073.

EFSA, 2006. Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals by the Scientific Panel on Dietetic products, nutrition and allergies (NDA) and Scientific Committee on Food (SCF). European Food Safety Authority. ISBN: 92-9199-014-0.

Pettersson, R., Rasmussen, F., Oskarsson, A. 2003. Copper in drinking water: not a strong risk factor for diarrhoea among young children. A population-based study from Sweden. Acta paediatr. 92:473-80.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar