Lokaler, hantering och hygien i livsmedelsföretag

Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att den mat du hanterar och säljer är säker. Reglerna finns samlade i att antal EU-förordningar och det finns flera lösningar till att producera säkra livsmedel. Regler om hur din livsmedelslokal ska vara utformad och hur god livsmedelshygien säkerställs finns till största delen samlade i ett antal EU-gemensamma förordningar om livsmedelshygien.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Lagstiftningen är målstyrd vilket innebär att det oftast finns flera lösningar till att producera säkra livsmedel. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten är säker. Därför måste du ha ett system för den egna kontrollen av din verksamhet.

I texten nedan besvaras ett antal vanliga frågor om livsmedelslokaler och livsmedelshygien.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Hur ska en livsmedelslokal vara utformad?

De regler som finns beskriver inte i detalj hur en livsmedelslokal ska vara utformad men generellt gäller att ytor och material ska vara täta, släta och lätta att rengöra.

Reglerna om lokaler finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. I bilaga II, kapitel I finns allmänna regler för livsmedelslokaler. Länk till reglerna finns längst ned på denna sida.

Reglerna beskriver inte i detalj hur en livsmedelslokal ska vara utformad eftersom företagaren kan uppfylla kraven på olika sätt. Det finns dock ett visst stöd i andra dokument.

Det finns en vägledning om hygien som hjälp till hur reglerna i hygienförordningen bör tolkas.

Du kan också läsa hur branschen rekommenderar att man utformar sin livsmedelslokal i de nationella branschriktlinjerna.
 

Vilken färg får jag använda på väggarna i min livsmedelslokal?

Det finns inga specifika regler för vilka färger som får användas i en livsmedelslokal.

Allmänna regler för livsmedelslokaler finns i Förordning 852/2004 om livsmedelshygien, bilaga II kapitel I och i kapitel II finns särskilda regler för lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas.

Här står det bland annat att ytor i en livsmedelslokal ska vara släta, lätta att rengöra och att giftfria material ska användas.
 

Får man starta och driva ett livsmedelsföretag hemma i det egna köket?

Det är möjligt att använda det privata köket om det går att ordna det hela på ett hygieniskt bra sätt. Börja med att kontakta miljökontoret i din kommun. Det är där du ska registrera din verksamhet om de anser att du uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag.

Reglerna för livsmedelslokaler gäller alla livsmedelsföretagare. Syftet med reglerna är att alla livsmedel som produceras ska vara säkra att äta. Reglerna är målstyrda och det innebär att man kan uppfylla kraven på olika sätt. Reglerna för livsmedelslokaler som används i privata bostäder finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien i bilaga II, kapitel III.

Förutom hygieniska lokaler är det viktigaste för att producera säkra livsmedel att livsmedelsföretagaren

  • har tillräckliga kunskaper i livsmedelshygien
  • har rutiner som förebygger risker i verksamheten
  • gör egna kontroller.
     

Måste personal som arbetar med livsmedel hälsokontrolleras regelbundet?

Det finns inte några regler som säger hur ofta personal som arbetar med livsmedel måste kontrollera hälsan. Det måste företagaren avgöra bland annat beroende på vilka livsmedel man hanterar.

Den generella regeln är att personalen är skyldig att meddela företagaren om de misstänker att de har någon sjukdom som kan vara en risk i verksamheten. I de fallen kan det vara aktuellt med provtagning eller andra åtgärder.

I förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien står att ”personer som lider av eller är bärare av en sjukdom som kan överföras via livsmedel eller som till exempel har infekterade sår, hudinfektioner, andra sår eller diarré får inte tillåtas att hantera livsmedel eller vistas på en arbetsplats där livsmedel hanteras om det finns risk för direkt eller indirekt kontaminering.”
 

Vad gäller för mig som vill öppna ett litet kafé?

Som livsmedelsföretagare ska du vara registrerad hos miljökontoret i kommunen där verksamheten bedrivs. Du är skyldig att känna till och uppfylla de regler och krav som ställs på dig som livsmedelsföretagare. Du kan läsa mer under Starta företag.

Tänk på att lagstiftningen är målstyrd, det vill säga att det finns flera sätt att uppfylla de krav som ställs på dig. Det finns branschriktlinjer med tolkningar och förslag till hur man kan uppfylla kraven i lagstiftningen.

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr som speciellt riktar sig till dig som vill starta ett litet kafé.

Läs mer om:

Material i kontakt med livsmedel
Faror förknippade med vissa livsmedel
Hygienregler – Företagets egen kontroll
Rökning och PAH
Arsenik i ris
 

Källa:

Livsmedelsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar