Natamycin

Natamycin/pimaricin är ett svampdödande medel (antimykotikum) som används som konserveringsmedel. Natamycin bildas av bakterien Streptomyces natalensis och skyddar mot angrepp från ett flertal jäst- och mögelsvampar. Däremot påverkas inte bakterier.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Livsmedelstillsatsen natamycin, E 235, får användas i alla EU-länder till ytbehandling av ost och torkad och saltad korv. Om man använt natamycin ska det framgå av märkningen på förpackade livsmedel.

Att natamycin är en godkänd livsmedelstillsats för ytbehandling betyder inte att producenterna måste använda sig av den.
 

Är det farligt att äta ost och korv som ytbehandlats med natamycin?

Nej. Ytbehandling av livsmedel med natamycin innebär inte någon risk för hälsan. Natamycin löser sig inte i vatten ochupptaget från tarmen är extremt litet..

Det finns heller inte några rapporter eller studier som tyder på att natamycin skulle orsaka överkänslighetsreaktioner.
 

Hur kan man se att ett livsmedel behandlats med natamycin?

Alla ingredienser – även tillsatser – ska deklareras på färdigförpackade livsmedel. Tillsatsen ska alltid deklareras med ett funktionsnamn (konserveringsmedel) följt av antingen tillsatsens E-nummer (E 235) eller vedertaget namn (natamycin).
 

Kan användningen av natamycin innebära att resistenta bakteriestammar utvecklas?

Nej, natamycin verkar mot ett brett spektrum av svampar men inte mot bakterier. Natamycin binder sig specifikt till ergosterol, en komponent i svampars cellmembran vilket oskadliggör svampen. Natamycin anses även motverka bildning av mögeltoxiner.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar