Salmonella

Salmonella är en bakterie som kan orsaka magsjuka. Bakterien trivs bäst i tarmen hos människor och djur, men den överlever bra i andra miljöer också. Salmonella sprids främst via mat som äts utan att ha hettats upp ordentligt. De flesta som blir sjuka i Sverige har smittats utomlands.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vad är Salmonella?

Salmonella är en bakterie som kan orsaka sjukdom hos både människor och djur. Två vanliga typer av salmonella som kan orsaka magsjuka är Salmonella Enteritidis och Salmonella Typhimurium. Salmonella Typhi och Salmonella Paratyphi orsakar allvarligare sjukdom men är ovanliga i Sverige. Informationen nedan rör inte dessa typer av salmonella.
 

Var finns Salmonella?

Salmonella kan finnas i tarmen hos människor och djur, även fåglar. Via avföringen kan den spridas till andra miljöer, till exempel jord, betesmarker och vatten. Råvaror av animaliskt ursprung kan förorenas med salmonella från infekterade djur. Frukt och grönsaker kan förorenas när de kommer i kontakt med jord, gödsel och/eller vatten som innehåller salmonella.

Salmonella sprids främst via livsmedel som äts utan att ha hettats upp ordentligt. Människor som tillfrisknat från en salmonellainfektion kan bära på bakterien under en tid och på så sätt kan smittan spridas vidare, till exempel om de hanterar livsmedel.

Det svenska kontrollprogrammet för salmonella visar att det är mycket ovanligt med salmonella i svenskt kött och svenska ägg. Samma gäller för ägg från Norge, Finland och Danmark. I andra länder är det däremot vanligare att till exempel ägg och kyckling innehåller salmonella. Salmonella har även hittats i importerade vegetabilier som till exempel bladgrönsaker, groddar och kryddor.

För att minska risken att salmonellaförorenade livsmedel kommer in i landet har Sverige så kallade salmonellagarantier. De innebär att det måste finnas intyg på att kött och ägg undersökts efter salmonella när produkterna förs in från andra EU-länder.
 

Symtom

Ett halvt till några dygn efter att man fått i sig bakterien drabbas man av kräkningar, diarréer, magkramper och feber. Detta varar oftast några dygn, men kan ibland bli mer långvarigt. I ovanliga fall kan man få följdsjukdomar som till exempel ledbesvär. De flesta som blir sjuka av salmonella i Sverige har blivit smittade utomlands.
 

Särskilda riskgrupper

Alla kan drabbas men äldre och personer med nedsatt immunförsvar är extra känsliga.
 

Så minskar du risken att bli sjuk

 • Håll god kökshygien när du lagar mat och tvätta händerna.
   
 • Hetta upp maten tills den blir rykande varm. Salmonella dör vid 70 °C.
   
 • Ät inte råa ägg från andra länder än Sverige, Norge, Finland och Danmark då det finns risk för att de innehåller salmonella.
   
 • Skölj grönsaker noggrant.
   

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar