Sukralos

Sukralos är mycket sött och används bland annat i läsk, desserter, konfektyr, glass, sylt, såser, cider och kosttillskott.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Sukralos, E-nummer E 955,  är ett sötningsmedel vars egenskaper gör att det kan användas i flera olika typer av livsmedel. Det har stor sötningseffekt, är stabilt och tål uppvärmning. Sukralos får exempelvis användas i läsk, desserter och konfektyrer.

Sukralos är ett modifierat socker (baserat på sackaros) som är cirka 600 gånger sötare än socker. Ämnet tas delvis upp i kroppen och utsöndras snabbt utan att brytas ner. Sukralos ger därför ingen energi och påverkar inte heller blodsockernivån.
 

Kan sukralos vara farligt för hälsan?

Europeiska vetenskapliga kommittén för livsmedel (SCF) har gjort flera värderingar av sukralos. Vid den senaste värderingen (år 2000) bedömde SCF att sukralos inte ger några effekter på till exempel arvsmassan eller hos foster.

Vid försök med mycket höga doser till råttor såg man att kroppsvikten minskade.   Därför sattes värdet för det acceptabla dagliga intaget ( ADI)  för människor utifrån resultatet i den studien. ADI-värdet motsvarar den högsta mängd av ett ämne som en person kan inta dagligen under hela sin livstid utan hälsorisk
 

Kan sukralos vara skadligt för miljön?

Sukralos är stabilt också vid höga temperaturer och kan därför användas i matlagning och bakning. Stabiliteten hos sukralos innebär en fördel i livsmedelsproduktion men kan vara en nackdel ur miljösynpunkt. Det beror på att man inte vet säkert hur sukralos bryts ner i miljön.

När Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, bedömer en tillsats tittar experterna både på om den är säker för hälsan och om miljön påverkas.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar