Stevia och steviolglykosider

Steviolglykosider är söta ämnen som utvinns ur växten stevia. Den är godkänd som tillsats i livsmedel. Stevia i sig är numera tillåtet att säljas som örtte inom EU, däremot inte i andra livsmedel.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad är stevia?

Stevia är en växt som på latin heter Stevia rebaudiana L. Den odlas traditionellt i Sydamerika. Växten innehåller söta ämnen, steviolglykosider, som är ungefär 300 gånger sötare än socker.
 

Vad är skillnaden mellan stevia och steviolglykosider?

Stevia är själva växten. Steviolglykosider är de söta ämnen som utvinns ur växten och som är godkänd som livsmedelstillsats.
 

Är stevia godkänt som livsmedel?

Ja, numera är det tillåtet inom EU att sälja bladen från växten stevia för användning som te, örtte eller fruktinfusion.

I övriga livsmedel är det inte tillåtet att använda växten stevia.
 

Hur kan växten stevia godkännas i alla livsmedel?

För att stevia ska få användas i andra livsmedel än örtteer inom EU räcker det inte med att det är undersökt och testat av företaget. Livsmedlet måste säkerhetsprövas av myndigheterna i något EU-land. Stevia räknas som ett nytt livsmedel inom EU och säkerhetsprövningen ska visa att stevia inte innebär några hälsorisker för konsumenten.
 

Är steviolglykosider en godkänd tillsats?

Ja, steviolglykosider (E 960) som utvinns ur växten stevia får användas som tillsats. Tillsatsen har genomgått omfattande säkerhetsprövningar och får användas som sötningsmedel i begränsade mängder. I Eu:s tillsatsförodning framgår det i vilka livsmedel steviolglykosider får användas och i vilka mängder.
 

Går det att köpa steviolglykosider i livsmedelsbutiken?

Det är tillåtet att sälja bordssötningsmedel som innehåller tillsatsen steviolglykosider. Sötningsmedlet finns också som tillsats i läsk och andra produkter på marknaden.
 

Hur vet man att ett livsmedel innehåller steviolglykosider?

Det finns flera livsmedel på marknaden som är sötade med tillsatsen steviolglykosider. Steviolglykosider ska precis som andra livsmedelstillsatser stå i ingrediensförteckningen med ett så kallat kategorinamn, i det här fallet sötningsmedel och specifik beteckning (namn) eller E-nummer.

Exempel: Sötningsmedel steviolglykosider eller Sötningsmedel E 960.

Dessutom ska uppgiften ”innehåller sötningsmedel” finnas i närheten av livsmedlets namn. Om en produkt innehåller både tillsatt socker och sötningsmedel ska uppgiften ”innehåller socker och sötningsmedel” finnas i närheten av livsmedlets namn.

Att märka produkter som innehåller tillsatsen steviolglykosider med uppgiften ”sötad med Stevia” eller liknande är vilseledande. Produkterna innehåller inte stevia utan vissa ämnen, steviolglykosider, som är utvunna ur stevia.
 

Steviolglykosider som bordssötningsmedel

Det ska framgå av produktbeskrivningen vilka sötningsmedel som bordssötningsmedlet är baserat på. Exempelvis ”steviolglykosidbaserat sötningsmedel”.

Om produkten innehåller en kombination av flera olika sötningsmedel ska det också framgå av produktbeskrivningen.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar