Toxoplasma

Toxoplasma är vanligt förekommande hos människa och djur i hela världen. Kött från får och svin anses vara de viktigaste smittkällorna. Denna encelliga parasit har katt som huvudvärd.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vad är Toxoplasma gondii?

Toxoplasma gondii är en encellig parasit som har katt som huvudvärd. Katten utsöndrar parasiten i sin avföring. Andra djur, inklusive människa, kan smittas via föda som kontaminerats av träck från en infekterad katt. Hos dessa djur sprids parasiten till muskulatur, hjärna och andra organ. Där kan de sedan leva i många år, vanligen utan att orsaka nämnvärda problem. De utgör dock en smittkälla för människor, och andra köttätare, som äter kött från sådana kroniskt infekterade djur.
 

Var finns Toxoplasma gondii?

Toxoplasma är vanligt förekommande hos människa och djur i hela världen. Kött från får och svin anses vara de viktigaste smittkällorna. Smitta kan också spridas direkt efter kontakt med kattavföring. Katten utsöndrar parasiten i sin avföring och kan därmed förorena jorden. Grönsaker, bär och frukt som kommit i kontakt med förorenad jord kan därför vara en smittkälla.
 

Sjukdomstecken

Hos människa uppträder vanligen lindriga, ospecifika symtom som ett par dagars feber, huvudvärk och muskelvärk. Efter genomgången infektion inträder en ofta livslång immunitet. Personer med nedsatt immunförsvar och icke-immuna gravida kvinnor utgör emellertid specifika riskgrupper.

Hos gravida kvinnor kan parasiten spridas till fostret och orsaka missfall, fosterskada eller medfödd infektion. Medfödd toxoplasmainfektion yttrar sig vanligen först senare i livet som en ögonskada.
 

Hur undviker man att bli sjuk?

Toxoplasmaparasiten dör vid upphettning till minst 65ºC eller djupfrysning i -18ºC i minst tre dygn. Däremot är det osäkert om parasiten dör vid gravning, torkning eller kallrökning av kött.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar