Taenia (bandmask)

Bandmaskar är platta, segmenterade och ofta mycket långa maskar som lever i huvudvärdens tarmkanal.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Var finns Taenia saginata?

Bandmaskar är platta, segmenterade och ofta mycket långa maskar som lever i huvudvärdens tarmkanal. Larvstadierna, de så kallade dynten, förekommer i muskler och inre organ hos en mellanvärd. Mellanvärden smittas genom att äta maskägg som utsöndras med huvudvärdens avföring. T. saginata har som mellanvärd nötkreatur i vars muskler och hjärta dynten kan påvisas.

Människor, som är huvudvärd, infekteras genom förtäring av nötkött och nöthjärta som innehåller dynt. Hos människa utvecklas sedan dynten till långa bandmaskar. Nötdynt är relativt ovanligt i Sverige.
 

Sjukdomstecken

T. saginata förekommer hos människa i Sverige men hur vanlig den är, är svårt att ange eftersom infektionen sällan leder till tydliga besvär. Det är lätt att bli av med bandmaskar med hjälp av avmaskningsmedel.
 

Hur undviker man att bli sjuk?

Upphettning och djupfrysning dödar dynten. Smitta sprids således genom konsumtion av rått eller gravat nötkött.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar