Växtgifter

I vissa växter och grödor som vi äter finns det naturliga giftämnen. Vanligast är växtgifter som produceras av växten själv, till exempel solanin i potatis.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Problem med växtgifter uppstår främst när de koncentreras, till exempel i kosttillskott och när en växt eller produkt behandlas felaktigt, till exempel potatis som utsätts för solljus

Det finns också giftiga ämnen som bildas av mikroorganismer som förorenar livsmedel, till exempel mögelgifter. I många växter förekommer dessutom ämnen som hämmar vår kropps förmåga att bryta ned och ta upp näringen i födan, exempelvis oxalsyra i rabarber.
 

Ofta låga halter gifter

Gifter i växter är ofta avsedda som försvar mot småkryp som insekter, mikroorganismer och svampar – inte mot människor. Därför innehåller växter oftast låga halter av gifter och för att de ska bli giftiga för människor behöver man äta stora mängder.

Det finns ett antal kända giftiga växter i Sverige, exempelvis liljekonvalj och bolmört, som aldrig använts som livsmedel. Bland livsmedelsväxter är det bara några få som kan vara akut giftiga i de mängder vi får i oss via maten.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar