Vitaminer och antioxidanter

För att må bra behöver vi vitaminer. Vitaminer behövs i mycket små mängder men är livsnödvändiga eftersom vi inte själva kan tillverka dem.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ordet vitaminer kommer från latinets vita, som betyder liv, och amin som betecknar en kemisk grupp av ämnen. Termen föreslogs för att ämnena var livsnödvändiga och innehöll en amingrupp. Bland vitaminerna har det sedan kommit att ingå ämnen som saknar amingrupp.

För att ett ämne ska definieras som ett vitamin finns det vissa krav som ska vara uppfyllda:

  • Det ska finnas ett behov av att ämnet ingår i kosten.
  • Ämnet ska bara behövas i små mängder.
  • Ämnet ska vara organiskt, det vill säga inte vara en metall eller ett mineral.
  • Ämnet ska inte vara någon av kostens huvudbeståndsdelar, det vill säga inte kolhydrat, protein eller fett.

Vilka ämnen som definierats som vitaminer har skiftat genom åren. Nu räknas 13 ämnen som livsnödvändiga vitaminer.

Brist på vitamin ger ofta specifika sjukdomssymtom samtidigt som stora mängder av vissa vitaminer också kan vara skadligt. För vissa ämnen är det relativt liten marginal mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan leda till negativa effekter, ett exempel på detta är vitamin A.
 

Antioxidanter

En rad olika ämnen i maten ingår på olika sätt i kroppens mekanismer för att ta hand om överskottet av fria radikaler. Ämnena kallas antioxidanter.

Flera näringsämnen fungerar som antioxidanter, till exempel vitamin E (tokoferoler), vitamin C, riboflavin, karotenoider och selen. Även zink, mangan och koppar spelar en viktig roll eftersom de bland annat ingår i enzymer med antioxidativa funktioner.

Många andra ämnen i maten, så kallade bioaktiva ämnen, kan fungera som antioxidanter. Bioaktiva ämnen finns bland annat i grönsaker och frukt, te, kaffe och vin. Det är ännu oklart om de hälsoeffekter som kopplats till dessa livsmedel kan förklaras av deras förmåga att neutralisera fria radikaler och andra antioxidativa egenskaper.
 

Fria radikaler

Vi behöver syre för att andas men när syret omsätts bildas samtidigt fria radikaler. Fria radikaler kan ha skadande verkan på kroppen, så kallad oxidativ stress, och även betydelse för utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och benskörhet (osteoporos). Mängden fria radikaler kan öka när kroppen utsätts för stress, till exempel vid sjukdom och hårt fysiskt arbete. Dessa processer är komplexa och mer forskning behövs på området.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar