Yersinia enterocolitica

Yersinia enterocolitica är en bakterie som finns främst hos grisar. Den kan tillväxa i kylskåpstemperatur och kan orsaka matförgiftning hos människor. Små barn är extra känsliga.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Var finns Yersinia enterocolitica?

Yersinia enterocolitica finns främst hos grisar, som kan ha bakterien i kroppen utan att vara sjuka. Man har även funnit den i obehandlat dricksvatten och livsmedel som har kontaminerats av orent vatten.

Bakterien kan bli farlig om den får chans att föröka sig i ett livsmedel som inte ska värmas upp innan det äts. Vid uppvärmning till ca 70°C dör bakterien och utgör därmed inte längre någon fara. Till skillnad från många andra bakterier förökar den sig bra i kylskåpstemperatur och kan bli ett problem i produkter med längre hållbarhet. Framför allt är det fläskkött som man misstänker orsakar matförgiftningar, antingen direkt eller indirekt genom att smittan förs över till andra livsmedel.
 

Sjukdomstecken

Små barn upp till fyra års ålder är särskilt känsliga för matförgiftning orsakat av Y.  enterocolitica. Inkubationstiden är 3-7 dygn. Symtomen hos barn är oftast feber och diarréer som varar i ungefär två till tre veckor. Ibland, företrädesvis hos ungdomar, uppstår blindtarmsinflammationsliknande symptom. Hos vuxna varierar symtomen mera. Det kan vara diarréer, kräkningar och magont men också halsont, feber, huvudvärk och ledinflammation.
 

Hur undviker man att bli sjuk?

Hetta upp maten till cirka 70°C. Bra hygien i samband med matlagningen är viktig så att bakterien inte förs över till ett livsmedel som inte ska värmas upp innan det äts.
 

Fördjupning

Tre arter inom Yersinia är humanpatogena, d.v.s. framkallar sjukdom hos människa, Y. pestis, Y. enterocolitica och Y. pseudotuberculosis. Av dessa har Y. enterocolitica största betydelsen i Sverige som livsmedelsburen patogen.

Y. enterocolitica har isolerats från djur som gris, fågel, katt och hund samt från vattendrag och jord, och från livsmedel som kött, mjölkprodukter, frukt och grönsaker. De flesta typer av bakterien är dock inte patogena för människor. Gris anses vara den huvudsakliga värden för bakterien, men fynd har även gjorts hos hund, katt och råtta. Bakterien koloniserar både tarmen och munhålan hos grisen och kan finnas i stora mängder på tunga och tonsiller.

Y. enterocolitica är psykrotrof vilket innebär att den kan föröka sig vid låga temperaturer, ned till -1° C om förhållandena för övrigt är gynnsamma. Detta innebär att låg förvaringstemperatur inte är tillräckligt för att hindra växt av bakterien, även om det går långsammare ju kallare det är. Också i vakuumförpackningar och förpackningar med modifierad atmosfär kan bakterien föröka sig.

Bakterien är inte särskilt värmetålig. Den upphettning som brukar användas vid matlagning för att döda andra tarmbakterier som Salmonella, dödar också Y. enterocolitica.

Sporadiska fall dominerar sjukdomsbilden och utbrott är sällsynta.
 

Källa:

Livsmedelsverket

Lämna en kommentar