Föreskrifter, ett urval

Arbetsmiljöverkets författningssamling består av ett hundratal föreskrifter med beteckningen AFS vilka ger detaljreglering inom valda områden. De är försedda med ett årtal och ett nummer, t.ex. AFS 2005:16 som handlar om buller.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Längst ned på sidan har vi valt ut några som vi tycker berör många företag. Vill du se alla föreskrifter som finns ska du besöka Arbetsmiljöverkets webbplats.

Arbetet med att ta fram föreskrifter

Eftersom miljöarbetet är en ständigt pågående process, nya metoder och ämnen börjar användas, nya forskningsrön m.m., medför det att även de föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut också mer eller mindre ständigt ändras. EG-direktiv gör också att föreskrifter måste ändras.

Det är specialister som arbetar med att utforma föreskrifterna. I arbetet med föreskrifterna kontaktas arbetsmarknadens parter, branschorganisationer, berörda myndigheter med flera för att förankra dem och för att se till att de blir praktiskt anpassade med mera. Innan föreskrifterna fastställs skickas de ut till berörda parter på remiss för att de ska kunna delge specialisterna på Arbetsmiljöverket sina synpunkter.

Det är Arbetsmiljöverkets styrelse som beslutar om nya föreskrifter. De presenteras i Arbetsmiljöverkets författningssamling vilken idag består av ett hundratal föreskrifter med beteckningen AFS vilka ger detaljreglering inom valda områden. De är försedda med ett årtal och ett nummer, t.ex. AFS 2005:16 som handlar om buller.

Om du t.ex. väljer AFS 2014:17 nedan, så är det en uppdaterad version av
AFS 2004:3. Många av de nya föreskrifterna är uppdateringar av tidigare föreskrifter.

Några utvalda föreskrifter

Länken går till Arbetsmiljöverket där föreskrifterna kan ses i nummerordning. När du kommer till sidan kan du välja föreskrift och läsa den i pdf-format.

AFS 2014:33 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
AFS 2014:17 Stegar och arbetsbockar
AFS 2014:10 Berg och gruvarbete
AFS 2013:03 Arbetsplatsens utformning
AFS 2012:03 Minderårigas arbetsmiljö
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2010:16 Dykeriarbete
AFS 2009:12

Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2009:07

Artificiell optisk strålning

AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning
AFS 2008:17 Arbete med djur
AFS 2008:03 Maskiner
AFS 2007:11 Byggnads och anläggningsarbete (se AFS 1999:3)
AFS 2007:10 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (se AFS 2005:19)
AFS 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare
AFS 2007:02 Hygieniska gränsvärden (Se AFS 2005:17)
AFS 2006:07 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2006:05 Användning av truckar
AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning
AFS 2005:19 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
AFS 2005:18 Härdplaster
AFS 2005:16 Buller
AFS 2005:15 Vibrationer
AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet
AFS 2005:01 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
AFS 2004:06 Användning av traktorer
AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar
AFS 2003:03 Arbete i explosionsfarlig miljö
AFS 2003:02 Bergarbete
AFS 2001:09 Hamnarbete
AFS 2001:04 Gasflaskor
AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning
AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2000:06 Mast- och stolparbete
AFS 2000:02 Användning av motorkedjesågar och röjsågar
AFS 2000:01 Manuell hantering
AFS 1999:08 Användning av pressar och gradsaxar
AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete
AFS 1998:08 Arbete i motorbranschen
AFS 1998:06 Bekämpningsmedel
AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm
AFS 1998:02 Arbete i kylda livsmedelslokaler
AFS 1997:02 Arbete i stark värme
AFS 1996:07 Utförande av personlig skyddsutrustning
AFS 1995:05 Utrustningar för explosionsfarlig miljö
AFS 1994:08 Laser
AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet
AFS 1993:10 Maskiner och andra tekniska anordningar (Omtryckt i AFS 1994:48)
AFS 1992:19 Arbete i utgångskassa
AFS 1990:12 Ställningar
AFS 1985:18 Frisörarbete
AFS 1984:03 Spikpistoler
AFS 1984:02 Bultpistoler
AFS 1983:18 Värme i taxibilar
AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
AFS 1982:03 Ensamarbete
AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

 

Lämna en kommentar