Anställdas försäkringar

För arbetsgivare som är med i Svenskt Näringsliv genom medlemskap via ett arbetsgivarförbund eller är oorganiserad men som slutit kollektivavtal med fackförbund, är enligt kollektivavtal skyldiga att teckna olika försäkringar för sina anställda.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal går det att frivilligt teckna avtalsförsäkringar för sina anställda.

Arbetsgivarens ansvar

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Försäkringsanmälan görs av arbetsgivaren själv till berört försäkringsbolag.

Företaget måste teckna försäkringsavtal om:

 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), gäller både arbetare och tjänstemän.
 • AGB (Avgångsbidrag), AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring), TGL (Tjänstegrupplivförsäkring), Avtalspension SAF-LO eller annan kollektivavtalad pensionslösning som omfattar arbetare.

För tjänstemän gäller dessutom:

 • ITP (Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän).
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
 • LFU (Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring), för företag som har tjänstemän som tjänstgör utomlands.

Arbetare – försäkringar enligt kollektivavtal

Försäkring:

 • AGB (Avgångsbidrag), är en ersättning som ges till arbetare vid driftsmässig förändring eller där den anställde tvingas sluta av hälsoskäl.
 • AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring), dagersättning under sjukpenningtid respektive månadsersättning under förtidspensionstid.
 • Avtalspension Svenskt Näringsliv-LO, pensionspremie och premiebefrielseförsäkring, är ålderspension med eller utan återbetalningsskydd – premiebefrielseförsäkringen gäller vid sjukdom och barns födelse.
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring), engångsbelopp.
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), ersättning enligt skadestånds- rättsliga regler vid olycksfall i arbetet mm.

Arbetsgivaren tecknar försäkringsavtalet hos FORA Försäkringscentral AB. Då företaget får försäkringsbekräftelsen från FORA är avtalet slutet. Observera att avtalet träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag som kollektivavtalet började gälla.

Tjänstemän – försäkringar enligt kollektivavtal

Försäkring:

 • ITP (Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän), ITP-planen omfattar ålderspension, sjukpension, familjepension, ITPK-egenpension och ITPK-familjeskydd.
 • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring), engångsbelopp.
 • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler vid olycksfall i arbetet mm.
 • LFU (Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring), ersättning för bla vårdkostnader, hemtransport, tandvård och förlossning.

När det gäller ITP måste arbetsgivaren löpande anmäla inträde i försäkringen samt förändringar av annan anledning än uppnådd pensionsålder t ex löneförändringar, avgång ur tjänst. Försäkringen tecknas i Alecta.

När det gäller TGL så tecknar arbetsgivaren själv ett försäkringsavtal hos Förenade Liv, Alecta, Handelsbanken Liv eller Folksam för samtliga tjänstemän som fyllt 18 år.

 • TFA – Arbetsgivaren tecknar försäkringsavtalet hos FORA Försäkringscentral AB.
 • LFU – Arbetsgivaren tecknar försäkringsavtalet hos någon av de försäkringsbolag som tillhandahåller LFU.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar