Kompetensutveckling

Personalen på ett företag är en stor investering. En investering som ökar i värde då den samlade kompetensen ökar. En ökad kompetensnivå leder till bättre konkurrenskraft på flera olika plan. Företaget blir effektivare genom att kunskap och färdigheter tillförs, vilket leder till att arbetsuppgifter sköts på ett bättre sätt och att ny teknik och nya metoder kan utnyttjas eftersom personalen vet hur de ska hanteras.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Många företag skulle inte kunna överleva särskilt länge om de inte satsat på att personalen hade den allra senaste kunskapen och färdigheten. Konsultföretag blir snabbt ”föråldrade” och går en säker död till mötes om inte kompetens tillförs konstant. Tillverkningsföretag är beroende av ny teknik och nya processer vilket kräver ny kunskap av de som hanterar detta.

Ett slående exempel på hur en hel yrkesgrupp fick lära om var då datortekniken infördes i den grafiska branschen. De företag och grafiker som inte hängde med försvann mycket snabbt från marknaden.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Vad är kompetens?

Många har säkert hört följande ”han är väldigt kompetent för uppgiften”, ”hon är mycket socialt kompetent”. Vad menas egentligen med att vara kompetent?

Som mycket annat finns det många olika sätt att definiera begreppet kompetens. Utan att fördjupa oss i detta kan vi nog konstatera att en människa är kompetent om hon kan utföra sin arbetsuppgift på det sättet som önskas. Om arbetsuppgiften förändras måste kompetensen många gånger kompletteras på något sätt.

En svetsare är naturligtvis kompetent när det gäller att svetsa medan han förmodligen är helt okunnig i att installera ett PC-nätverk. Om man är kompetent eller inte är helt beroende av arbetssituationen.

En människas kompetens är en hopsättning av teoretiska kunskaper från utbildningar, livserfarenhet, arbetslivserfarenhet, färdigheter, kontakter, social förmåga, kommunikationsförmåga, värderingar….

Om vi antar att det är som i stycket ovan, leder detta till att kompetensutveckling inte bara handlar om att gå på ”kurs”.

Ständigt lärande

Låt kompetensutveckling vara ett ord som innefattar det mesta när det gäller att ta till sig någonting nytt och att utnyttja detta.

Det normala när man talar om kompetensutveckling är att först se vad företaget behöver för kompetens just nu och vad som krävs i den närmaste framtiden. Vilken kompetens förfogar medarbetarna över och vad behöver kompletteras. Vilka önskningar och vilka behov anser sig medarbetarna ha. En sammanvägning av detta görs och en kompetensplan utformas. Utbildning sker sedan i egen regi eller via konsulter.

Naturligtvis ska Kalle få gå på en kurs som gör att han kan sköta den nya maskinen. Men vill man öka företagets totala kompetens och därmed konkurrensförmåga gäller det att tänka mycket större.

Låt företaget (organisationen) bli en ständigt lärande enhet. Planera och styr så att det ständigt pågår en kompetensutveckling av samtliga. Det första är att låta kunskap flöda mellan medarbetarna på ett strukturerat sätt. Att lära av varandra ger förståelse för olika arbetsuppgifter och skapar en god plattform där personer kan gå in och stötta andra i deras arbetsuppgifter om behov uppstår.

En viktig del i lärandet är att förstå helheten. Att förstå sin egen roll i det som företaget skapar. Hur företaget skapar intäkter och vad det är som påverkar intäktens storlek. En stor kunskap och förståelse om helheten ger ”kopplingar” till den egna arbetsuppgiften och skapar nya kreativa lösningar, frågeställningar som kan utvecklas till nya och lönsamma projekt etc.

Individuell utbildning krävs självklart när arbetsuppgifterna förändras eller utvecklas, men det kan ändå sägas vara ett passivt tänkande och handlande eftersom utbildningen sker först då något bestämts. Man kan också arbeta med kompetenshöjning i offensivt syfte. Genom utbildning, kompetensutveckling, förändrar och utvecklar man sitt arbete utifrån den ökade kompetensen, ett offensivt tänkande och handlande.

Det är viktigt att de anställda ständigt uppmuntras i sitt lärande och kompetenshöjande arbete. Det gäller att personer med nyvunnen kunskap och med nya färdigheter också får möjlighet att använda dessa i arbetet. Både motivation och självkänsla ökar därmed.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar