Personalvård

Personalvård, enligt vår definition, är att se till att personalen trivs på sin arbetsplats, att företaget på olika sätt bryr sig om sin personal och ser dem som enskilda individer, att en gemenskap finns och att personalen uppmuntras och får uppskattning för sitt utförda arbete på olika sätt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Det gäller att utveckla ”värdeskapande åtgärder” som gör att den anställde med entusiasm och energi vill prestera ett gott resultat åt företaget.

Personalvård kan innefatta mycket

Att ”vårda” sin personal kan göras på många olika sätt. Låt fantasin flöda och sätt inga gränser. Nedan följer några exempel inom vissa områden.

Vi ska åka på konferens…
Det finns många anledningar till att träffas. Utbildning för en grupp, en informationsträff om nya produkter, planeringsmöten…

För att från företagets sida visa sin uppskattning över det som de anställda presterat går det att göra mer av en träff än bara ett konkret möte. Genom att kombinera mötet med ”mysig miljö”, utflykter, god mat, aktiviteter mm ges möjligheter till avkoppling, upplevelser, gemenskap etc.

Konferens
Varför inte konferens och äventyr i slottsmiljö?

Arbetsmiljön
Finns flera delar som ingår i arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön måste vara utformad på ett sådant sätt att den anställde känner sig trygg och säker.

En trivsam miljö ger skaparglädje, inspiration och leder till ökad prestation. I en trivsam miljö kan även räknas in sådant som tillgång till olika drycker, frukt, trevligt pausrum, kunna sitta ute vid vackert väder mm. Låt personalen komma med förslag om förbättringar i arbetsmiljön. Oftast ges många goda förslag vilka inte brukar kosta särskilt mycket pengar utan mer handlar om förändringar.

Stress finns på de flesta arbetsplatser. Den kan både vara negativ och positiv. En god företagare och ledare ser till att negativ stress inte får utvecklas. Negativ stress kan leda till utbrändhet och skadar inte bara den drabbade personen utan även företaget.

Konflikter kan av olika anledningar utvecklas mellan människor. En god personalvård är att ha beredskap för detta och så snart en konflikt uppstår lösa denna. Går det inte internt bör extern hjälp tillkallas. En konflikt fokuserar energi på fel saker och måste stävjas omgående.

Hälsa och friskvård
En anställd som är sjuk kan inte prestera något för företaget, vilket är ett enkelt konstaterande. Det gäller med andra ord att hjälpa den anställde till god hälsa.

En av många åtgärder är att ge de anställda möjlighet till regelbundna hälsokontroller. Andra åtgärder kan vara att ge möjligheter till olika aktiviteter som förbättrar hälsa och kondition.

En god personalvård är att bry sig om den som blivit sjuk. Att från företagets sida tala om att personen är saknad och att alla önskar vederbörande en snar återkomst, att fråga om företaget kan hjälpa till med något. Personer med alkohol eller drogproblem måste stödjas i sin strävan att bli kvitt beroendet.

I vissa fall kan rehabilitering av en anställd bli nödvändig. Uppmuntra personen i rehabiliteringsfasen, ge stöd och hjälp och sätt upp gemensamma mål för när olika saker ska vara genomförda.

Fritidsaktiviteter mm
Att göra något tillsammans är roligt. Det finns mycket ett företag kan göra för sina anställda som leder till ökad trivsel, samhörighet och vi-känsla. Många gånger kan det även vara lämpligt att bjuda med övriga familjemedlemmar.

Kanottur, grillfest, badresa, cykeltävling, sommarfest, gå på idrottsevenemang, studieresor, båttur, skidutflykt, fisketävling, ballongflygning, julbord…

Lämna en kommentar