Att känna sig otillräcklig

Av Emma Abrahamsson, Mental Kraft.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Trots att vi gör allt vi kan, är det aldrig nog

Otillräcklighet är en mycket vanlig känslokonflikt. Känslan av otillräcklighet gör att vi alltid känner oss bristfälliga i något avseende. Vi kanske har skuldkänslor, mindervärdeskomplex eller är överdrivet självrannsakande. Vi försöker kompen- sera vår känsla av att vara ofullständiga genom att oavbrutet söka bekräftelse för att vi duger. Vi vill göra mer än alla andra och vara bättre än alla andra, för att kompensera den inre känslan av ofullkomlighet. Vi tycker att vi gör allt, men vi känner ändå aldrig att vi blir tillräckligt bekräftade. Detta leder snabbt till utmattning och känslor av maktlöshet. Vi stannar sällan upp och frågar oss själva vad det egentligen är vi strävar efter? Vad är det vi vill uppnå genom att alltid finnas till för andra?

Varför är det så svårt att säga nej?

Att säga nej är förenat med stor ångest om du bär med dig en rädsla för att inte duga. Andra kommer inte att uppskatta när du sätter gränser. De kommer att försöka spela på din dåliga självkänsla genom att anklaga dig för att inte ställa upp. Acceptera att du är rädd för att bli ifrågasatt i andras ögon. Det är inte dem du är rädd för – det är din egen bristande självkänsla som skapar ångesten. Det finns mycket förnekad ilska hos en person som inte sätter gränser. Förnekade känslor är direkt skadliga för hela vår mekanism. Släpp därför fram alla förträngda känslor. Tillåt dig att känna dem fullt ut och försök att börja tala om hur du känner, utan att anklaga någon. Detta är en bra väg till läkning.

Andra människor kan inte få oss att känna oss otillräckliga!

Det är viktigt att komma ihåg att de attityder som andra människor uppvisar gentemot oss, endast syftar till att spegla vår egen självuppfattning. Om vi bär med oss en känsla av att vara otillräckliga, kommer vi omedvetet att skapa situationer och relationer som bekräftar att den bilden stämmer. Andra människor får oss inte att känna oss otillräckliga. Det gör vi redan, med eller utan deras hjälp. När du förändrar din egen uppfattning av dig själv, kommer du också att dra till dig personer och situationer som speglar dig annorlunda.

Att hantera beröm och kritik

Ett kännetecken för människor som känner sig otillräckliga, är att de har svårt att bemöta beröm och kritik. Vårt dilemma är att vi vill ha beröm och uppskattning, men när vi får det kan vi inte ta emot det! Vi är däremot bättre på att förstora upp och minnas negativa omdömen som fällts över våra huvuden. Indirekt tolkar vi kritik som ett underkännande av oss som människor, vilket gör det väldigt svårt för oss att hantera kritiken konstruktivt. Var vaksam på ditt sätt att ta emot beröm, och likaså ditt sätt att hantera kritik. Har du en tendens att förringa dina goda egenskaper och insatser, både inför dig själv och inför andra? Fundera också på hur du hanterar kritik. Har du en tendens att tolka kritik som ett tecken på att du är ofullständig som människa?

Vad beror det på att vi känner oss otillräckliga?

Vi bär med oss skuldkänslor och rädslor för att inte duga från barndomen. Oftast har vi tagit över känslan från någon av våra föräldrar, vilket innebär att vi egentligen går omkring och bär våra föräldrars känslokonflikter på våra axlar. Människor som sitter fast i en känsla av otillräcklighet, har ofta fått ta mycket ansvar väldigt tidigt i livet. Känslan av att aldrig ha blivit bekräftad som barn kan senare i livet ta sig många olika uttryck, där vi alltid är väldigt måna om att bli bekräftade och godkända i andras ögon.

Hur blir vi av med känslan av otillräcklighet?

Det vi innerst inne vill uppnå genom alla former av yttre bekräftelse, är den inre känslan av att vara tillräckliga. Vi hoppas att om andra talar om för oss tillräckligt många gånger att vi duger, kommer vi tillslut att inse det själva också. Men att älska och acceptera sig själv förutsätter inga krav på speciella egenskaper. Ur ett djupare perspektiv är vi redan fullkomliga. De brister vi upplever hos oss själva består egentligen av gammal, förträngd smärta. Det vi först och främst måste känna till och ta till oss, är att känslan av otillräcklighet inte beror på yttre omständigheter. Det går inte att bli av med sin dåliga självkänsla genom att söka godkännande och bekräftelse utifrån. Andras uppskattning är en svag kompensation för det du egentligen vill uppleva; kärlek till dig själv. För att känna dig fullkomlig måste du förstå att din kritiska självbild inte är förankrad i verkligheten. Kom ihåg att dina negativa känslor inte är verkliga – de är bara felaktigt inlärda reaktioner som inte är kopplade till dig. Du behöver inte känna dig dålig i något avseende. Du är redan fullkomlig. Du behöver inte göra något alls för att förtjäna känslan av att vara betydelsefull. Du förtjänar redan att bli älskad, precis som du är. Du måste bara inse det.

Är du intresserad av att veta mer om självutveckling?

Gå in på Mental Krafts hemsida www.mentalkraftab.se

© Emma Abrahamsson, Mental Kraft

Lämna en kommentar