Coaching – Det första steget

Materialet är skrivet av Tina P Jönsson, ägare till MOL Moment Of Life som är ett coach företag med inriktning mot Privat & Företagssektorn.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Coaching – Det första steget

Vi fortsätter vår resa genom den fantastiska coach världen. I detta avsnitt kommer jag beskriva hur ett första steg i en coachingrelation kan ser ut och vad som är viktigt att ha med sig då du startar upp ett coachingsamarbete.

Coaching

För det är just ett samarbete mellan dig och din blivande coach. Det absolut viktigaste att tänka på när du anlitar en coach är att det stämmer mellan Er. Du bör känna förtroende och tillit till den du pratar med oavsett om det sker genom telefon eller genom fysiska möten. Jag fick en gång en fråga som löd.
– Vad gör jag om relationen inte stämmer då jag påbörjat min coaching?
Det jag vill belysa här är att du absolut bör berätta för din coach hur du upplever Era samtal och att du också är rak och ärlig med att berätta vad som inte känns bra mellan Er. Efter en sådan diskussion är det du som tar ställning till om du vill ge coachen en chans till, om inte, skall du begära att få avsluta din period. Är det en bra coach finner Ni själva lösningar på hur Ni går tillväga rent praktiskt. Du har förmodligen ett skrivet avtal på upplägg och villkor. Titta lite närmare på detta avtal och se vad som gäller för just dig.

När man startar upp en coachingrelation/partnerskap är det brukligt att coachen skickar ut lite matnyttig information om vad som gäller och vilka ansvar man själv tar på sig i det kommande arbetet. Grundregeln är att det är du som klient som styr vad som skall tas upp och hur du vill arbeta med din coach. Det vill säga att man under sitt första samtal lägger upp ramar på ett samarbete. Hur mycket ansvar du vill ta för att nå dina resultat? Hur hårt vill du att coachen skall utmana dig? På vilket sätt vill du coachen ger dig feed-back på. Skall coachen återkoppla uppgifter som är gjorda eller inte. Med andra ord, vad fungerar bäst för dig för att nå framsteg i din vidareutveckling. Det är viktigt att du själv tycker om arbetstempot. Känner du för stor press kan det leda till icke önskvärda resultat. Du skall känna att du kommer vidare och att dina utmaningar känns spännande men inte hotande. Det är därför det är oerhört viktigt med en rak och ärlig kommunikation mellan Er, från båda håll.

En annan fråga jag har stött på berörde hemuppgifter:
– Jag får alltid uppgifter att göra mellan våra samtal. Allvarligt talat. Varför då?
Min första spontana tanke när jag fick denna fråga var att coachen inte varit tydlig i varför man som coach ger uppgifter mellan gångerna. Inte heller har man frågat dig som klient om du vill åta dig uppgifter. Den förklaring jag kan ge är att själva poängen i att lämna uppgifter mellan gångerna är för att den viktigaste delen i processen framåt är just vad som händer mellan tillfällena. Det är då du får tid för reflektion på samtalet och ställer utmanande frågor till dig själv. Du börjar experimentera med olika a-ha upplevelser och du drar slutsatser under som är jätte viktiga för din egen vidareutveckling. Det är under denna tid som nya infallsvinklar/perspektiv föds. Det kan också vara så att en uppgift har till syfte att man just bara skall reflektera över ett ställningstagande eller en utmaning man inte ser lösningar på.

© Tina P Jönsson

Lämna en kommentar