Ekonomisk utveckling, mål

Försök ge en helhetsbedömning över företagets framtida ekonomiska utveckling och de mål som är uppsatta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Beskriv hur företaget prognostiserar, budgeterar, den kommande ekonomiska utvecklingen (åtminstone tre, gärna fem år). Använd jämförande resultat-, balans- och likviditetsbudgetar. Komplettera med vilka beräkningsunderlag som använts (ibilaga).

Det är viktigt att sätta upp mål för verksamheten. Utan något att styra emot kan det bli svårt att lyckas. Beskriv därför vad företaget strävar efter genom att visa vilka långsiktiga mål som är uppsatta.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ekonomisk utveckling

 • Beskriv vilka prognoser företaget gjort när det gäller t.ex. marknads- andelar, försäljning, resultat, produktutveckling. De antaganden som använts skall också presenteras och motiveras.
   
 • Vilka effekter får prognoserna på resultat-, balans- och likviditetsbudgetar? Gör en jämförelse med nuläget och 3-5 år framåt.
   
 • Räkenskapsanalys är ett sätt att, med hjälp av nyckeltal, mäta hälsotillståndet i företaget. Vilka nyckeltal använder sig företaget av? Visa på nuläget och de förändringar som förväntas. Exempel på nyckeltal:
  – Avkastning på totalt kapital.
  – Skuldsättningsgrad
  – Soliditet
  – Likvida medel i procent av omsättningen.

Mål

Det finns många alternativ till målformulering i en verksamhet. Beroende på t.ex. bransch, företagstyp etc., varierar det vad som är lämpligt att sätta upp som mål. Glöm inte bort att de långsiktiga målen ska vara nedbrytbara och mätbara. Här följer exempel på vad som är vanligt förekommande mål.

 • Ekonomiska mål:
  – Avkastning
  – Marginal
  – Likviditet
  – Soliditet
   
 • Marknadsmål:
  – Marknadsandelar
  – Marknadsspridning
  – Marknadskännedom
  – Antal kundbesök
  – Antal lämnade offerter
   
 • Organisatoriska:
  – Utbildningsmål
  – Personalomsättning
  – Sjukfrånvaro
  – Lönenivåer
   
 • Andra mål:
  – Att sälja företaget.
  – Att fusionera företaget.
  – Integrera verksamheten framåt eller bakåt.
  – Flytta verksamheten.
  – Miljömål

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar