Probleminventering

Försök att ge en total bedömning över problemområden som företaget anser sig ha, eller kan råka ut för de närmaste åren.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Beskriv också på vilket sätt företaget tänker skapa en beredskap för att möta eventuella problem.

Probleminventering

 • Saker som av företagsledningen uppfattas som problem i dagsläget, till exempel:
  – Dålig försäljning.
  – Kapacitetstaket nått.
  – Brist på kompetent personal.
  – Låg lönsamhet.
  – Svårt med kapitalanskaffning.
  – För stort lager.
  – För spridd produktion.
  – Kvalitetsproblem
  – Problem med att få fram råvaror, insatsvaror.
  – Intern kommunikation.
  – Ägarturbulens
  – Svårt att få de rätta distributörerna.
   
 • På vilket sätt arbetar företaget för att lösa dessa problem? Finns det en handlingsplan?

Framtida problemområden

 • Vilka scenarier, prognoser har företaget gjort för de närmaste åren? Finns det delar i dessa som visar på potentiella problem i framtiden?
   
 • Inom vilka områden kan problem uppstå, till exempel:
  – Finns det tecken på nya aktörer på marknaden.
  – Framtida problem i att få tag på kompetent personal.
  – Kraftigt ökade lönekostnader.
  – Kraftigt ökade priser på insatsvaror, råvaror.
  – Begränsade möjligheter till tillväxt i befintliga lokaler.
  – Ny teknologi som tar över.
  – Förändrade köpvanor, preferenser, hos kunder.
   
 • På vilket sätt tänker företaget bemöta dessa eventuella problem? Finns det en handlingsplan för detta?

Lämna en kommentar