Fackförbund

Personalen är många företags största tillgång. Av denna anledning är det även viktigt att vara medveten om hur fackförbund fungerar. Fackförbund är sammanslutningar av arbetstagare som bedriver sin verksamhet för att skydda arbetstagarnas intressen. För att undvika fackliga konflikter och skapa en god personalpolitik på en arbetsplats är det därför viktigt att vara medveten om vilket inflytande facket har i ett företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Fackförbund organiserar arbetstagare

Fackförbundens huvudsakliga uppgift är att organisera arbetstagare så att deras intressen bevaras. I Sverige har fackförbunden ett mycket stort inflytande i förhållande till övriga Europa och USA. Exempelvis tecknar centralorganisationerna kollektivavtal som ligger till grund för de anställdas lön och förmåner.

Fackförbund har även en stor makt i form av att kunna organisera protester mot förändringar som inte godkänns av fackförbundet. Dels kan de organisera strejker vilket oftast innebär att produktionen inom ett företag eller en sektor upphör helt.

De kan även bedriva påverkansarbete på en större skala för att få igenom en förändring. Fackförbund är generellt kapitalstarka och därför är det som arbetsgivare inte önskvärt att hamna i en tvist med facket. 

Den anställdes nytta av fackförbundet

Ett medlemskap i facket ger rätt till en rad förmåner och stöd. Fackförbunden har en välutvecklad juridisk rådgivning och detta är något som kan vara till stor hjälp för den anställda.

Eftersom rättsprocesser ofta är mycket kostsamma och förvirrande för den som saknar juridiskt stöd är det en stor fördel att få hjälp genom hela processen av facket. De tvister som facket hjälper sina medlemmar med är uteslutande arbetsrelaterade och kan vara då någon blir avskedad eller får en lägre lön än vad personen har rätt till.

Utöver juridisk rådgivning tillhandahåller många fackförbund saker som lönejämförelser för att yrkesverksamma ska kunna ha ett bättre utgångsläge vid löneförhandlingar. De kan även hjälpa till med CV-granskning och liknande.

Om du för närvarande inte är medlem i ett fackförbund kan du se vilket fack som passar dig bäst på Fackförbund.com. Där finner du dels vilka fackförbund som du kan gå med i, men även vad de erbjuder dig som medlem och vad medlemskapet kostar. 

Fackförbund på den enskilda arbetsplatsen

På den enskilda arbetsplatsen kan facket ha stor påverkan. Exempelvis har de allra flesta större arbetsplatser ett skyddsombud som bevakar verksamheten.

Ett skyddsombud har ett stort ansvar och kan vid direkt risk för en anställds hälsa avbryta ett pågående arbete. Skyddsombudet omges även personligen av flera skydd för att inte bli avskedad på grund av sin förtroendeställning.

Fackförbund har även lokala organisationer som kan hjälpa anställda på en viss arbetsplats i tvister och arbetsrelaterade frågor. Om en chef exempelvis avskedar en anställd utan rättsligt stöd kan facket bedriva hela rättsprocessen och utkräva ersättning för den anställde. 

Facket tecknar kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer

Kollektivavtalet har stor påverkan på den svenska arbetsmarknaden. Eftersom de allra flesta arbetsplatser omfattas av kollektivavtalet har facken en stor påverkan på arbetstagarens villkor.

I kollektivavtalet bestäms villkoren för exempelvis lön, semester, pension, ledighet med mera. De villkor som bestäms i avtalet gäller sedan för hela arbetsplatsen vilket innebär att arbetsgivare som inte följer kollektivavtalet kan göra sig skyldiga till avtalsbrott.

Kollektivavtalet anses ofta mycket positivt för arbetstagaren eftersom facket har ett stort inflytande och kan bedriva svåra diskussioner mot företagen. Skulle inte ett gemensamt kontrakt sammanställas riskerar företagen att drabbas av omfattande strejker.

Lämna en kommentar