Franchising

Ett företag som har en bra affärsidé, ett koncept som fungerar bra, kan välja att växa genom att låta någon annan använda konceptet mot att vederbörande företag betalar en ersättning för detta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett avtal skrivs mellan de båda parterna där det regleras på vilket sätt konceptet skall användas. Det företag som hyr ut sin affärsidé, sitt koncept, kallas för franchisegivare och den som erhåller rätten att använda det kallas för franchisetagare. Det är viktigt att komma ihåg att företagen är ägarmässigt oberoende av varandra.

Finns många kända franchiseföretag i Sverige

Franchising är en företagsform som under lång tid varit i tillväxt i Sverige. En rapport från Handelns Utredningsinstitut HUI från år 2013 ger en del intressanta siffror:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 • Antal franchisetagare år 2012 var 29 000. (2002 => 9 000 st,
  2008 => 18 000 st)
 • Omsättning i miljarder kronor 2013 => 215. (2002 => 39,
  2008 => 109)
 • Antal anställda år 2012 var 110 000 personer. (2002 => 41 500 st,
  2008 => 102 000 st)
 • Andel av svensk ekonomi; 5,6 % av omsättning/BNP

Det finns omkring 700 företag i Sverige som använder denna företagsmodell. Knutna till dessa finns sedan ca 29 000 franchisetagare (företag) som har ungefär 110 000 anställda.

Kända företag som är medlemmar i Svensk Franchise:

Action People
Addskills
Anticimex
Arken Zoo
Arkitektkopia
Bianco Footwear
BNI Affärsnätverket
Electrolux Home
Itrim
Garageportexperten
Graffiti Café
Hemglass
HusmanHagberg
Intercard/Cardgroup
Jaktia
JC
Jetpak
Kahls The & Kaffehandel
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringsbolagens Franchisesupport
Make Up Store
MoreTime
Mr CAP
Newhouse
Norrgavel
O’Learys
Pensionärspoolen
Polarn & Pyret
Posten
Reitan Convenience
Rent A Tent
Resia
SDR-Svensk Direktreklam
Secor
Securitas Direct
Sibylla
Skandiamäklarna
Specsavers
Svenska McDonald´s
Svenska Taco Bar
Svenska Turistföreningen (STF)
Team Sportia
Tesab
Utvägen
Waynes Coffee
Xtravaganza
Ångtvättbilen

För företag som arbetar med försäljning av service, tjänster och varor är franchising ett bra sätt att växa på. Möjligheten att snabbt sprida en vinnande företagsidé är stora.

Franchisegivaren

Ett företag har utvecklat ett framgångsrikt affärskoncept på en lokal eller regional marknad. Möjligheterna att konceptet skulle fungera lika framgångsrikt på andra lokala eller regionala marknader är stora.

Företaget har möjligheten att själv starta t.ex. nya butiker, men till det krävs ett stort kapital. En snabb utbyggnad är för det mesta inte möjlig. Alternativet är att sälja rätten att använda konceptet till andra och på detta sätt få en snabb expansion.

Kontrollen över namnet, varumärket, konceptet, marknadsföringen med mer behålls.

En ”handbok” tas fram och i den beskrivs detaljerat all den erfarenhet och kunskap som lett fram till att konceptet lyckats. Riktlinjer för hur den blivande franchisetagaren skall förhålla sig i olika situationer beskrivs också i detalj.

Fördelarna för franchisegivaren:

 • Leder till en snabb expansion.
 • Kontroll över namn, varumärke, koncept m.m.
 • Ger skalfördelar i administration, inköp m.m.
 • Marknadsföringen blir kraftfullare och effektivare.
 • Franchisetagarna står för riskvilligt kapital.
 • Franchisetagarna är måna om sitt företag vilket medför hög motivation.

Franchisetagaren

Att starta ett företag innebär alltid en risk. Valet står mellan att bedriva verksamheten helt i egen regi alternativt ”köpa in sig” i ett färdigt och fungerande koncept.

Fördelarna med att bli franchisetagare är flera:

 • Omgående tillgång till ett utvecklat och testat affärskoncept.
 • Tillgång till ett välkänt varumärke.
 • Du får oftast en gedigen utbildning och starthjälp.
 • Du kommer att ingå i ett nätverk med kollegor.
 • Genom franchisekonceptet skapas stordriftsfördelar i inköp, marknadsföring m.m.
 • Möjligheten att få ett bättre ekonomiskt resultat ökar.

Risken vid företagsstart är mindre eftersom konceptet är testat och utvärderat.Trots att man som franchisingtagare är sin egen så får man ge upp en del av sin handlingsfrihet. Det är viktigt att komma ihåg att franchisingkonceptet bygger på en enhetlighet – kunden skall känna igen sig och veta vad han kan förvänta sig.

Arbetsfördelningen mellan franchisegivaren och franchisetagaren brukar vara så att leverantörsförhandlingar, gemensamma inköp, marknadsföring, utbildning i konceptet, viss administration och statistik sköts av franchisegivaren.

Franchisetagaren är den som bearbetar den lokala eller regionala marknaden, förhandlar och gör inköp från den lokala marknaden, driver företaget med personal etc. helt i egen regi, men med de riktlinjer som finns i avtalet. Det är franchisetagarens uppgift att hålla ett tillräckligt och välsorterat lager samt att skapa en positiv atmosfär och försäljningsutveckling som gynnar både honom själv och de andra företagarna som ingår i ”franchisekedjan”.

Kostnader

Vad kostar det nu att bli franchisetagare? Spännvidden på det kapital som behövs vid en företagsstart är mycket stor. Från kanske 100000 kr upp till flera miljoner vid t.ex. en större restaurangetablering.

Det krävs oftast att du själv kan stå för mellan 10-20 % medan resten får lånas på bank mot företagshypotek, fastighetsinteckning eller borgen.

Det kapital du behöver fördelar sig på följande sätt:

 • Investeringskapital till inköp av utrustning, maskiner, inventarier etc.
 • Rörelsekapital för inköp av varor och till den löpande driften såsom löner, hyra mm tills försäljningen kommit igång.
 • En inträdesavgift till franchisegivaren för att få utnyttja hans koncept.

Till detta kommer löpande avgifter som beräknas på omsättningen. De kan ha olika namn men de vanligast förekommande är serviceavgift eller royalty, aktivitetsfond eller marknadsföringsfond.

Viktiga avtalspunkter

Som tidigare nämnts är det ett avtal som reglerar förhållandet mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Här följer exempel på några viktiga punkter som brukar ingå i ett franchiseavtal:

 • Vilka som är de ingående parterna och avtalets längd. Möjlighet till förlängningsperiod.
 • Vilka är de rättigheter som franchisingtagaren får och inom vilket område får man verka.
 • Franchisegivarens skyldigheter tex överföra kunskap, utbildning och support, marknadsföring.
 • Franchisetagarens skyldigheter tex följa ett antal uppställda regler, ha en viss utformning och volym, betala överenskomna avgifter.
 • Att tillsammans verka för en utveckling under gemensam identitet.
 • Franchistagaren får tillgång till en handbok som detaljerat beskriver konceptet. Handboken utgör företagshemligheter och får inte på något sätt spridas.
 • Beskrivning av de avgifter som franchisetagaren skall betala.
 • Vad som händer då avtalet upphör. Fortsatt sekretess och lojalitet. Förbud mot konkurrerande verksamhet under en viss tid.
 • Vad som gäller om franchisetagaren vill överlåta verksamheten till någon annan.
 • På vilket sätt som eventuella tvister skall lösas. Via domstol eller skiljenämnd.

Läs mer om franchising

Vill du läsa mer om franchising så besök Svensk Franchise, Svenska Franchiseföreningent.

Adressen dit är www.svenskfranchise.se

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar