Miljö

Kraven när det gäller miljön har ökat under de senare åren. Beskriv företagets eventuella påverkan på miljön och vilka åtgärder som har, eller kommer att, åtgärdats.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Miljöpåverkan

 • Beskriv företagets övergripande miljöpolicy.
   
 • Finns det en miljöplan i företaget där samtliga kända miljöproblem finns nedtecknade och hur dessa skall lösas?
   
 • Är företagets verksamhet av sådan art att utsläpp av föroreningar i vatten och luft förekommer?
   
 • Finns det verksamheter i lokalerna som kan påverka de anställda när det gäller föroreningar, t.ex. svetsgaser, lösningsmedel, damm? Hur hanteras sådan verksamhet för att skydda de anställda?
   
 • Vilka miljöinvesteringar har gjorts de senaste åren?
   
 • Beskriv vilka miljöinvesteringar som är planerade de närmaste åren. Kostnaden för dessa och beräknad miljöeffekt.

Tillstånd

 • Krävs det några tillstånd från myndigheter för att verksamheten skall få drivas?
   
 • Finns det begränsningar i tillstånden som gör att produktionen inte kan öka i önskvärd takt?
   
 • Om det finns volymkrav, beskriv dessa i exempelvis mängd svavel.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar