Lokaler / Mark

Beskriv företagets resurser när det gäller lokaler, fastigheter och mark. Var är de fysiskt placerade, äger företaget resurserna, hyrs de etc.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Lokaler

 • Beskriv vilka lokalbehov företaget har – kontor, produktion, lager etc.
   
 • Finns lokalerna på samma ställe eller är de utspridda geografiskt? Var?
   
 • Äger företaget lokalerna, fastigheterna?
  – Typ av lokaler:
  – Marknadsvärdet på dessa.
  – Är de belånade? Med hur mycket?
  – Äger företaget lokaler som hyrs ut till andra? Kan dessa användas i en egen expansionsfas?
   
 • Om lokalerna, eller vissa lokaler, hyrs – vad är då bindningstiden på kontrakten?
   
 • Vad är hyresnivån? Jämfört med motsvarande lokaler på andra områden eller på annan ort?
   
 • Om verksamheten måste flyttas till andra lokaler, medför det stora kostnader?
   
 • Finns det expansionsmöjligheter i befintliga lokaler? Hur mycket kan t.ex. produktionen öka innan nya lokaler krävs?

Mark

 • Beskriv om företaget är beroende av mark för sin verksamhet? Till exempel tomter för byggnation, skogsbruk, grustäkt.
   
 • Hur är den geografiska placeringen?
   
 • Vad är marknadsvärdet? Hur stor är belåningen?
   
 • Finns det expansionsmöjligheter i anslutning till befintlig mark, på befintlig mark?
   
 • Finns det planer på avyttring eller tillköp?

Lämna en kommentar