Leverantörer

Leverantörer är en nyckelfaktor för de flesta företag. Det är viktigt att beskriva den relation som finns mellan företaget och dess leverantörer.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Finns det någon leverantör som företaget är mycket beroende av? Beskriv ordentligt de leverantörer som företaget är mest beroende av.

Leverantörerna

 • Vilka är huvudleverantörerna och var är de geografiskt placerade? Finns det anledning att tro att leveransproblem kan uppstå från den/de som är mest avlägsna (transportstörningar)?
   
 • Finns det fler leverantörer på marknaden som konkurrerar? Är deras produkter likvärdiga?
   
 • Hur är den ekonomiska situationen för företagets leverantörer?
   
 • Hur är deras allmänna leveransförmåga?
   
 • Finns det någon risk att någon av dem kan integrera framåt, eller själv utvecklas, och bli en konkurrent?

Den enskilde nyckelleverantören

 • Hur är relationen mellan företagen? Hur länge har företaget handlat av leverantören? Hur är förhandlingsstyrkan mellan företagen?
   
 • Är företaget en stor kund till leverantören? Stor kund på ett visst sortiment?
   
 • Hur är leverantörens leveransförmåga? Kan han möta svängningar i företagets produktion?
   
 • Om leverantören inte skulle kunna leverera, vilka alternativa lösningar finns det då?
   
 • Finns ett djupare samarbete mellan företagen, t.ex. gemensam produktutveckling, ”skräddarsydda” leveranser?
   
 • Beskriv leverantörens styrka respektive svaghet generellt.
   
 • Prisbilden mellan leverantören och andra potentiella leverantörer? Vad ingår i ”leveranspaketet” t.ex. service, garantier, bra krediter?
   
 • Leverantörens ekonomiska ställning.
   
 • Finns det något avtal med leverantören? Behövs det ett avtal för att leveranserna ska fungera?

Det egna företaget

 • På vilket sätt säkerställer företaget sina leveranser? Har man fördelat sina likvärdiga inköp hos mer än en leverantör? Hur är fördelningen mellan leverantörerna?
   
 • Beskriv generellt vilka åtgärder företaget genomför för att skapa ett oberoende till leverantörerna.

Lämna en kommentar