Slav under omständigheterna

Av Emma Abrahamsson, Mental Kraft.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad innebär det att vara slav under omständigheterna?

När vi känner oss maktlösa och upplever begränsade möjligheter att påverka vår situation, har vi blivit offer för yttre omständigheter. Vi anser då att den främsta orsaken till problem är omständigheter utanför oss själva. Om vi gör detta regelbundet, hamnar vi tillslut på en nivå där vi känner oss helt hjälplösa och oförmögna att påverka någonting. En slags passivitet infinner sig; vi känner att yttre krafter styr våra liv i fel riktning.

”Det är inte mitt fel att jag reagerar negativt!”

Att skylla sina tillkortakommanden på yttre omständigheter är mänskligt. Det är en försvarsmekanism, som skyddar oss från vetskapen om att vi är dåliga i något avseende. Beteendet är så vanligt att vi knappt tänker på det. Vi har nästan alltid en bra ursäkt till vårt eget beteende, som går ut på att andra är orsak till att vi beter oss illa. Det är en bra bortförklaring för att rädda ansiktet, samtidigt som vi slipper konfronteras med problemets verkliga orsak; vi själva.

Att sitta fast i självömkan

Det är lätt att fastna i självömkan och förbanna sin otur i livet. Det känns ofta som om vi ger betydligt mer än vi får. Vi tillåter andra människor att utnyttja oss och tycker sedan synd om oss själva. I början kan det vara en viss tröst att tycka synd om sig själv, men ganska snart blir man förlamad till följd av sin självömkan. När vi fastnar i självömkan får vi en helt felaktig bild av verkligheten. Framförallt får vi en väldigt meningslös bild av livet. Vi tror att vår lott i livet är att lida. Om man letar efter skäl till att tycka synd om sig själv, kommer man att finna oändligt många bra skäl. Ytterst kan vi ändå aldrig förebrå någon för hur vi väljer att leva våra liv.

Ta ansvar för dina känslor

Att ta ansvar innebär att fokusera på en lösning i situationen – inte att lägga skulden på sig själv eller någon annan. Vi måste förstå att det inte i första hand är omständigheterna som måste ändras för att vi ska slippa må dåligt. Det är egentligen inte omständigheterna som är orsak till att vi känner och reagerar som vi gör. Vi måste inte styras av yttre omständigheter – vi tillåter yttre omständigheter att styra över oss. Verkligheten är bara en tolkning och därför finns det alltid mer än ett sätt att se den på. Vi väljer om vi vill tolka den som begränsande eller om vi vill se den som utmanande. Ett problem blir ur rätt perspektiv istället en lärorik uppgift och en relationskonflikt kan ses som en viktig lektion i självkännedom, som ges till oss för att vi ska bli medvetna om våra innersta svagheter.

Förkasta inte verkligheten – förändra den

Livet ger oss två val. Vi kan antingen ägna vår tid åt att kämpa mot verkligheten, eller göra vad vi kan för att förbättra den. Förhoppningar kan grusas, förväntningar infrias inte alltid och projekt kan misslyckas. Oväntade situationer uppkommer i varje människas liv, och det är i sig varken positivt eller negativt. Ovissheten är en del av verkligheten, som vi måste acceptera och anpassa oss till. Det är vår förmåga att hantera och lära oss något av det som inträffar, som i slutändan ger oss ett positivt eller negativt resultat! Det finns en uppgift i livet som vi bör ta till oss på största allvar, nämligen att vi alltid måste göra vårt yttersta för att påverka omständigheterna i rätt riktning. Vi övervinner vilka svårigheter som helst om vi bara har flexibilitet i sinnet. Vi behöver inte ödsla tid på att förbanna vårt öde. Vår uppgift och vårt ansvar är att förändra det.

Andra kan visa dig vägen, men du måste själv gå den

Vi hoppas ofta att andra ska ha kraften att förändra oss och fylla vårt liv med mening. Vi vill säga: ”Varsågod, här är mitt problem, var snäll och lös det åt mig – snabbt.” Men vi kan inte överlåta det ansvaret på någon annan, vare sig det handlar om vår läkare, psykolog, partner eller våra barn. Tyvärr skuldbelägger vi alltför ofta andra människor när vi känner oss missnöjda. Det kan kännas enormt ensamt när vi inser att ingen annan någonsin kan lösa våra problem. Vi är livrädda för att vara ensamma och försöker bygga upp trygghet genom att leta efter personer som vi kan luta oss emot. Men konstgjord andning bygger inte upp oss, den skapar bara ett beroende. Vi är inte oförmögna att förändra våra liv – problemet är att vi saknar tillit till att vi klarar det.

Viktigt att minnas

Oavsett vad som händer runt dig – kom ihåg att det är din egen tolkning som sedan skapar dina reaktioner. Försök inte förändra andra människor – det är helt meningslöst. Förändra din egen tolkning av andra människor, eftersom det alltid är tolkningen som ger dig en positiv eller negativ känsla. Det är vanligare att kasta bort sin energi på en önskan om ett bättre liv, än att verkligen göra något av denna önskan. Alla människor föds med unika gåvor, men väldigt få av oss utvecklar dessa gåvor till något riktigt stort. Fokusera på ditt unika syfte och sträva hela tiden framåt. Gör aktiva val som gynnar ditt syfte. Även små förändringar i rätt riktning skapar stora resultat på sikt. Acceptera det som är just nu och sluta ödsla energi på att förbanna verkligheten. Genom att göra varje val till en medveten handling blir du inte slav under yttre omständigheter.

Är du intresserad av att veta mer om självutveckling?

Gå in på Mental Krafts hemsida www.mentalkraftab.se

© Emma Abrahamsson, Mental Kraft

Lämna en kommentar