e-handelslagen

E-handelslagen skyddar dig när du handlar produkter på Internet. Den ställer krav på vad en säljare måste informera dig om och vilka tekniska hjälpmedel som måste finnas när du gör en beställning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om e-handelslagen

Lagen gäller både näringsidkare och konsumenter. För dig som konsument är den framför allt användbar när du handlar varor och tjänster över Internet.

Krav på information

Lagen ställer ett antal krav på att säljaren ska lämna viss information till dig som köpare.

 • Namn, adress och e-postadress till säljaren ska finnas på webbplatsen där du handlar. Även organisationsnummer ska finnas om säljaren har ett sådant.
   
 • Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.

Krav när du gör en beställning

Lagen ställer också krav på säljaren i samband med att du gör en beställning.

 • Säljaren ska ha tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för dig att upptäcka och rätta till inmatningsfel innan du gör en beställning. Säljaren ska också informera om hjälpmedlen och vilka steg du måste gå igenom för att göra en beställning.
   
 • Det ska tydligt framgå på vilka språk du kan göra din beställning.
   
 • Du ska utan dröjsmål få en bekräftelse med e-post av din beställning.
   
 • Avtalsvillkoren som rör din beställning ska finnas tillgängliga på ett sätt så att du kan spara dem.

Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar