Personalliggare inom restaurang- och frisörsbranschen

Du som bedriver verksamhet inom restaurang- eller frisörbranschen måste enligt lag föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när. "Verksamma" är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du måste anteckna inte bara anställda, utan också andra som på något sätt deltar i din verksamhet. Som restauranger räknas också gatukök, kaféer, personalmatsalar, cateringverksamhet, centralkök och pizzabutiker och liknande ställen där man kan hämta mat.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Personalliggare

Du kan låta någon annan föra personalliggaren i ditt ställe, men det är alltid du som har ansvaret för att det görs och på rätt sätt. Du ska föra personalliggaren löpande.

Vad ska du anteckna i personalliggaren?

Anteckna följande i personalliggaren:

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

  • Ditt eller ditt företags namn och personnummer/organisationsnummer.
  • Namn och personnummer för var och en som är verksam den aktuella dagen.
  • Vilka tider varje verksam persons arbetspass börjar och slutar den aktuella dagen. Ett arbetspass är en sammanhängande period utan längre ledighet än normala pauser och matraster. (En verksam kan alltså arbeta flera arbetspass under samma arbetsdag.) Anteckna arbetstiden i direkt samband med att den verksamma börjar och slutar.


För även in personal som är oavlönad (t.ex. praktikanter eller släktingar) eller som du hyrt in från ett bemanningsföretag. Du ska däremot inte föra in t.ex. en servicetekniker från ett annat företag som tillfälligt utför ett arbete hos dig.

Gör anteckningarna med beständig skrift, till exempel en kulspetspenna. Du kan också föra personalliggaren i datorn. Datorprogrammet för den elektroniska personalliggaren måste då vara av samma typ som till exempel ett bokföringsprogram. Programmet måste vara sådant att alla händelser loggas så att det framgår när och av vem en ändring är gjord. Det går alltså inte att göra en egen liggare i Excel eller något liknande program.

Spara personalliggaren i två år

Spara personalliggaren i två år efter utgången av beskattningsåret, som oftast är detsamma som inkomståret eller räkenskapsåret. Exempel: Om ditt räkenskapsår är detsamma som kalenderåret ska du till den 31 december 2011 spara anteckningar du gjort i januari 2009. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år efter att du gjort anteckningarna.

Undantag från att föra personalliggare

I följande fall kan behöver du inte föra personalligare.

1. När bara vissa personer är verksamma

Du behöver inte föra personalliggare om du har enskild näringsverksamhet eller är företagsledare i ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag och om endast du och/eller följande personer arbetar i verksamheten:

din make eller maka
dina barn under 16 år
din sambo om ni tidigare har varit gifta och/eller har gemensamma barn
delägare (gäller endast verksamhet i handelsbolag).

2. Vid blandad verksamhet

Du behöver inte föra personalliggare om 75 procent eller mer av din omsättning kommer från någon annan verksamhet än sådan som innebär skyldighet att föra personalligare (se ovan). Exempelvis behöver du inte föra personalliggare om du driver ett hotell som har en matsal med mindre än 25 procent av den totala omsättningen.

3. När du hyr ut stolar i en frisersalong

Om du har en frisersalong och hyr ut stolar till andra som har egen F‑skattsedel behöver du inte anteckna dem i din personalliggare.

Skatteverket gör besök

Skatteverket får besöka din verksamhetslokal för att kontrollera att de som utför arbete där finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöken. Om du inte själv är där måste det finnas någon annan som kan visa upp personalliggaren.

Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som är verksamma (dvs. arbetar där). Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare. Vi kan även ta ut en avgift om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 10 000 kronor plus 2 000 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren men som bedöms vara verksam i rörelsen.

Skatteverket bedömer vilka som är verksamma, men du kan begära omprövning eller överklaga ett beslut om kontrollavgift om du tycker att vi bedömt fel.

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar