Mer information om konkurrenslagen

För dig som vill ha mer information om Konkurrenslagen än denna sammanfattning ska besöka Konkurrensverkets webbplats.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Konkurrensverket producerar informationsmaterial, nyhetsbrev och rapporter om konkurrensfrågor.

Adressen till Konkurrensverkets webbplats är www.konkurrensverket.se

Där kan du läsa om förarbetena till konkurrenslagen, förordningar om grupp- undantag mm. Här finns också en blankett för anmälan av företagskoncentra- tion.

Konkurrensverket ger ständigt ut föreskrifter och allmänna råd. De har en egen författningssamling, KKVFS, där dessa står. De allmänna råden är till för att vägleda företag om Konkurrensverkets syn på vissa frågor. Följande föreskrifter och allmänna råd kan t.ex. läsas och ”hämtas hem”.

Föreskrifter

  • KKVFS 2010:3 Om anmälan om företagskoncentration

Allmänna råd

  • KKVFS 2010:1 Om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna
  • KKVFS 2009:2. Om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift
  • KKVFS 2009:1 Om bagatellavtal

Broschyrer

Hos Konkurrensverket finns många bra broschyr om konkurrensreglerna samt annat material. Utgå från denna sida på deras webbplats.

EU:s konkurrensregler

EU:s konkurrensregler kan du nå via följande webbadress på Konkurrensverkets hemsida:

https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/–ovrigt–/eus-konkurrensregler/

Konkurrenslagen i sin helhet

Den hittar du på Rixlex under följande webbadress:

Rixlex (2008:579).

Läs mer om:

Konkurrens
Konkurrens – samarbete
Konkurrens – dominerande ställning
Konkurrens – påföljder

Lämna en kommentar