Köp mellan privatpersoner

Kontrollera om du handlar av en privatperson eller ett företag när nu köper något på nätet. Du har inte samma skydd när du köper av en privatperson.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Privatköp

När du köper något av en privatperson gäller inte konsumentskyddande lagar som distans- och hemförsäljningslagen eller konsumentköplagen. Det gör att du inte har ångerrätt och samma möjligheter att reklamera varan.

I stället är det köplagen som gäller. Lagens regler är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än de som står i lagen. Säljaren kan till exempel friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick.

Om säljaren inte vill ansvara för de fel som finns bör han/hon precisera dem i ett avtal. Defekter som köparen själv borde ha upptäckt omfattas inte av detta krav. Vid privatköp har köparen således en omfattande undersökningsplikt.

Avtalet mellan dig och säljaren gäller

Utgångspunkten är att det som du som köpare och säljaren har avtalat om gäller. Varan kan ändå anses felaktig om

  • den inte är sådan som säljaren har sagt
     
  • säljaren har låtit bli att upplysa dig om fel av mera allvarlig karaktär som han eller hon kände till
     
  • den var i väsentligt sämre skick än du kunde förutsätta, med ledning av priset och andra omständigheter.

Undersök varan

Även om varan kan anses felaktig så får du inte som köpare åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Om säljaren till exempel har uppmanat dig att undersöka varan och du inte har gjort det, kan du inte klaga på sådana fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen.

När du har köpt en vara av en privatperson kan du inte ångra dig efter det att ni har gjort upp affären om ni inte har skrivit in i avtalet att du har ångerrätt.

Tingsrätten prövar tvist

Om du får problem med varan efter ett privatköp och inte kan komma överens med säljaren, kan du vända dig till tingsrätten för att få tvisten löst. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister mellan privatpersoner.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar