Uppföljning

Att följa upp mässan på olika sätt är mycket viktigt. Det är självklart att de potentiella kunder som man skapat kontakt med under mässan besöks så snabbt som möjligt. Finns även andra viktiga saker som ingår i efterarbetet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kunderna

När montern är riven och alla återvänt från mässan börjar efterarbetet. Allt som monterpersonalen lovat besökande måste nu snabbt åtgärdas, exempelvis:

 • Besök ska göras eller bokas in.
 • Säljare som inte deltagit i mässan måste underrättas om intresserade kunder på deras distrikt.
 • Prover skickas ut.
 • Offerter skrivas.

Kanske ska en uppföljande annonskampanj genomföras. Kunder som inbjudits men inte hört av sig måste kontaktas och ett eventuellt mässerbjudande bör gälla ytterligare någon tid för dem.

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Effekten av mässan

 • Börja samla in information och statistik för att kunna göra beräkningar över mässans effekt. Arrangören kan förmodligen bistå med antalet besökande, andel av olika målgrupper, hur stort upptagningsområdet varit mm.
   
 • Läs vad pressen skrivit och sammanställ material och intryck av konkurrenterna.
   
 • Intervjua kunder, både under och efter mässan om deras intryck.
   
 • Uppdatera även företagets kundregister med den information som framkommit under mässan.
   
 • Gör en ordentlig sammanställning över synpunkter de deltagande haft angående mässan. Hur säljarbetet fungerat, monterns utformning och attraktionskraft, tidplaneringen, säljstödsmaterialet, vilka kontakt-möjligheter mässan gett, tagna order, antalet nya kundkontakter, om rätt målgrupp nåtts, är alla exempel på punkter som ska diskuteras.
   
 • Jämför de budgeterade kostnaderna med det verkliga utfallet. Vilka är orsakerna till eventuella avvikelser.
   
 • Beräkna även, både direkt efter och på sikt, vad mässan gett i förhållande till de mål som ställts upp. Blev utfallet bättre eller sämre än det förväntade. Vilka är orsakerna till avvikelserna. Var målen för optimistiska eller resurserna för små.

Skriv rapport

En sammanfattande rapport bör skrivas där den insamlade informationen finns sammanställd. Rapporten ska sedan finnas som underlag för deltagande i andra mässor eller till grund för deltagande på samma mässa vid nästa tillfälle.

Läs mer om:

Att sälja på en mässa
Att sälja i montern
Uppföljning av mässan

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar