Alkohol

Om du som företagare vill importera vin eller andra alkoholdrycker till Sverige berörs du av lagstiftningen på många områden. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ansvariga myndigheter

Vid import av alkoholhaltiga drycker kommer du i kontakt med följande myndigheter.

 • För att enligt alkohollagen få föra in alkoholdrycker i Sverige måste du först och främst vara godkänd antingen som upplagshavare eller registrerad varumottagare enligt de regler som gäller i lagen om alkoholskatt. Du ansöker om att få bli detta hos Skatteverket. Kontakta Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret på telefon 0771-567 567 om du vill ha mer information eller gå in på Skatteverkets webbplats. Det är också till Skatteverket du redovisar importmoms om du är momsregistrerad.
 • Vid import från ett land utanför EU ska du betala tull till Tullverket vid importtillfället. Är du inte momsregistrerad gäller det även momsen.
 • Livsmedelsverket ansvarar för EU-lagstiftningen på vinområdet, exempelvis följedokument vid import och frågor om märkning i detaljhandeln.
   

Alkoholskatt och moms

Oavsett om du importerar alkoholen från annat EU-land eller från ett land utanför EU ska du betala svensk alkoholskatt. En godkänd upplagshavare som importerar alkoholskattepliktiga varor ska ta upp varorna till beskattning i en särskild punkskattedeklaration som lämnas in till Skatteverket. Du som är registrerad varumottagare betalar alkoholskatten till Tullverket.

Alkoholskatten räknas på följande sätt:

 • Öl = skattesatsen/liter och volymprocent.
 • Vin = skattesatsen/liter
 • Sprit = skattesatsen/liter ren alkohol

Moms på importen redovisar du till Skatteverket i din momsdeklaration. Är du inte momsregistrerad betalar du i stället importmomsen till Tullverket om varorna kommer från ett land utanför EU. Momsen på alkoholhaltiga drycker är 25%.
 

Transport av obeskattade varor inom EU

När obeskattade skattepliktiga varor transporteras mellan Sverige och andra EU-länder eller exporteras från Sverige ska de åtföljas av ett elektroniskt administrativt dokument. Både avsändare och mottagare måste vara anslutna till EMCS (Excise Movement and Control System). Syftet med EMCS är både att underlätta handeln mellan aktörerna och minska risken för skattebortfall. Aktörerna kan följa transporten av de obeskattade varorna tills de når mottagaren.
 

Tull vid import från ett land utanför EU

Om du importerar varorna från ett land utanför EU ska du betala tull till Tullverket vid importen. Storleken på tullavgiften beror på varans alkoholhalt och tas ut i kronor per liter. Tullavgiften får du fram genom att klassificera varan i Tulltaxan.

Om landet du importerar från, har frihandelsavtal med EU, kan tullsatsen bli helt eller delvis nedsatt – om du till exempel har ett ursprungsintyg.

Det finns också ”först till kvarn kvoter” från vissa länder vid import av vin. En tullkvot innebär att en bestämd kvantitet av vissa viner kan importeras till EU, inte bara till Sverige, mot en lägre tull.

Man kan inte söka tilldelning av en sådan kvot i förväg utan endast i direkt samband med förtullningen. Det är Tullverket som hanterar tullkvoterna och vill du veta vilken mängd som finns kvar på en speciell tullkvot får du gå in i Tulltaxan. Vid varukoden står då ett kvotnummer på sex siffror som börjar på 09, i kolumnen för avgiftssatser. Klickar du på kvotnumret kommer du in i kvotsystemet och kan se aktuell information för kvoten. Vet du kvotnumret kan du gå direkt in i söksystemet för tullkvoter för att få den informationen.

Hitta varukoden i Tulltaxan

Kvota, söksystem för tullkvoter

 
Klassificering av vin och andra alkoholhaltiga drycker

Precis som vid all import från länder utanför EU måste du klassificera varan du ska importera. Det är den 10-siffriga varukoden som avgör vilka avgifter du ska betala. Varukoden får du fram i Tulltaxan.

Under HS-nummer (de fyra första siffrorna i varukoden) 2203 hittar du öl

Under HS-nummer 2204 hittar du de flesta vinsorter.

Under HS-nummer 2208 hittar du spritdrycker som konjak, whisky och liknande drycker.

För att komma fram till den 10-siffriga varukoden måste du bland annat veta storlek på flaska/kärl, volymprocent och tillverkningsmetod.

Vid import av vin behöver du visa upp et VI 1-dokument. Det är ett dokument som omfattar både intyg om ursprung och analysrapport och ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det land som produkten kommer ifrån. VI 1-dokumentet ska följa med transporten och du visar upp det för Tullverket vid importtillfället.

Definitioner

 • Sprit = vätska som framställs genom destillering eller annan kemisk process och som innehåller alkohol
 • Alkohol = etylalkohol
 • Alkoholdryck = dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. Alkoholdrycker delas upp i spritdrycker, vin , öl och andra jästa alkoholdrycker.
 • Spritdryck = alkoholdryck som innehåller sprit.
 • Vin = alkoholdryck som framställs genom jäsning av druvor eller druvsaft, även sådant vin som tillsatts sprit framställd av druvprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.
 • Öl = dryck som framställs genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktämne. Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent benämns folköl och öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent benämns starköl.
 • Annan jäst alkoholdryck = dryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl.

 
Källa:
 Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar