Tobak

Om du som företagare vill importera tobaksvaror till Sverige berörs du av olika lagstiftningar. Det är viktigt att du som importör tar reda på vilka krav som ställs. Ansvariga myndigheter är Tullverket och Skatteverket. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Tull vid import från ett land utanför EU

Om du importerar varorna från ett land utanför EU ska du betala tull till Tullverket vid importen. Hur stor tullsatsen är framgår av den 10-siffriga varukoden i Tulltaxan.

I tulltaxan
Under HS-nummer 2402 finns cigarrer, cigariller och cigaretter innehållande tobak eller tobaksersättning.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Under HS-undernummer 2403 11 finns vattenpipstobak och 2403 19 röktobak.

Vattenpipstobak som inte innehåller tobak klassificeras under 2403 99 90.

Definitioner
Cigaretter är oftast rullar av papper innehållande fint skuren tobak. De ska kunna rökas som de är. Produkten behöver inte innehålla tobak för att klassas som cigarett.

Cigarrer och cigariller är oftast tobaksrullar som är avsedda att rökas som de är med ett yttre täckblad av naturtobak. De kan också vara fyllda med en riven blandning och ha ett yttre täckblad av homogeniserad tobak. Cigarrer och cigariller får delvis innehålla andra ämnen än tobak.

Röktobak är tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor som går att röka utan vidare industriell beredning. Det kan även vara tobaksavfall som går att röka och bjuds ut till detaljhandelsförsäljning. Produkten behöver inte innehålla tobak för att klassas som röktobak.

Vattenpipstobak är en form av röktobak som är avsedd för rökning i en vattenpipa och som kan bestå av en blandning av tobak och glycerol, även innehållande aromatiska oljor och extrakt, melass eller socker och även smaksatt med frukt. Produkten behöver inte innehålla tobak för att klassas som vattenpipstobak.

Om landet du importerar från, har frihandelsavtal med EU, kan tullsatsen bli helt eller delvis nedsatt – om du till exempel har ett ursprungsintyg.

Tobaksskatt och moms
Tobaksskatt ska betalas för cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak. Dessa produkter definieras i lagen om tobaksskatt (LTS).

Definitionerna i LTS utgår inte från HS-nummer, utan vissa skillnader kan förekomma. Tobaksskatt ska betalas även om produkterna helt eller delvis består av andra ämnen än tobak. Tobaksskatt ska även betalas för snus och tuggtobak.

Från annat EU-land
Vid införsel från ett annat EU-land ska tobaksskatten betalas till Skatteverket.

Från land utanför EU
Vid import från ett land utanför EU ska tobaksskatten betalas till Tullverket vid importtillfället. Man kan under vissa förutsättningar skjuta upp beskattningen till en senare tidpunkt (uppskovsförfarande). Kravet vid uppskovsförfarande är att varorna ska transporteras från importplatsen av en aktör som Skatteverket har godkänt som registrerad avsändare. Liknande bestämmelser finns för snus och tuggtobak.

För mer information kontakta Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret.

Moms på importen redovisar du till Skatteverket i din momsdeklaration. Är du inte momsregistrerad betalar du i stället importmomsen till Tullverket. Momsen på tobaksvaror är 25 %.
 

Transport av obeskattade varor inom EU

När obeskattade skattepliktiga varor transporteras mellan Sverige och andra EU-länder, eller exporteras från Sverige, ska de åtföljas av ett elektroniskt administrativt dokument. Både avsändare och mottagare måste vara anslutna till EMCS (Excise Movement and Control System). Syftet med EMCS är både att underlätta handeln mellan aktörerna och minska risken för skattebortfall.

Läs mer om EMCS hos Skatteverket.

 
Källa:
 Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar