Alternativa metoder för tullvärde

Om villkoren för att använda transaktionsvärdemetoden inte är uppfyllda behöver du fastställa tullvärdet med hjälp av alternativa metoder.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Använd följande alternativ för att beräkna tullvärde. Använd dem i den ordning de nämns i listan. Om det passar din situation bättre, kan du använda alternativ 4 före alternativ 3.

 1. Tullvärdet på identiska varor
   
 2. Tullvärdet på liknande varor
   
 3. Tullvärdet beräknat med ledning av försäljningspris i unionen (deduktiv metod)
   
 4. Tullvärdet beräknat med ledning av produktionsvärdet på de importerade varorna (metoden med beräknat värde)
   
 5. Tullvärdet beräknat med reservmetoden

En proformafaktura är enbart utfärdad för att visa värdet av varor, den är inte ett underlag för betalning. Du kan bara använda den för leveranser som du inte betalar för till exempel ersättnings- och garantivaror, prover, reklamföremål, returvaror och reklamtryck. I proformafakturan ska det stå ”No charge, Value for customs purposes only”.
 

Tullvärde i hyr- och leasingavtal

Leasing är en variant av att hyra en vara. Om det i avtalet finns ett erbjudande om att köpa varan kan du använda det priset som tullvärde. I annat fall finns det en nuvärdesformel i Tullvärdehandledningens avsnitt 7.6.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar