Tullvärde

Du behöver betala tull för de flesta varor som importeras till Sverige. För att räkna ut tullen på en vara behöver du först räkna ut det så kallade tullvärdet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I tullvärdet ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan.

Tullvärdet består av kostnaden för själva varan, transaktionsvärdet, med tillägg av ytterligare kostnader om de inte redan ingår i transaktionsvärdet. Det finns också några kostnader som inte ska ingå i tullvärdet och som du har möjlighet att göra avdrag för.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Du styrker transaktionsvärdet med betalningsfakturan för varan. Om du vet vad du kommer att betala trots att du ännu inte har fått en faktura använder du dig ändå av transaktionsvärdet. Värdet ska då kunna styrkas på annat sätt exempelvis genom att du hänvisar till annan handling som visar vilket pris som har avtalats.

Exempel på kostnader som ska läggas till transaktionsvärdet (om de inte redan ingår i transaktionsvärdet):

  • fraktkostnader fram till införselplatsen i EU
  • lastning, lossning och hantering fram till införselplatsen i EU
  • verktygskostnader
  • förpackningskostnader.

Exempel på kostnader som inte ska ingå i tullvärdet:

  • fraktkostnader som uppkommit efter införselplatsen till EU
  • kostnader för arbete med uppförande av konstruktion efter importen
  • inköpsprovisioner
  • importtullar.

Det är leveransvillkoret i ett köpeavtal som avgör om någon kostnad ska läggas till eller dras av från fakturapriset för att räkna ut rätt tullvärde.
  

Tullvärde även för tullfria varor

Du behöver beräkna ett tullvärde även för varor som är tullfria. Anledningen är att tullvärdet används  när du beräknar beskattningsunderlaget för mervärdesskatt.
 

Räkna i svenska kronor

Om fakturan du ska använda för att beräkna tullvärdet är utställd i utländsk valuta ska du räkna om den till svenska kronor. Använd Tullverkets växelkurs och utgå från den växelkurs som gäller den taxebestämmande dagen, det vill säga den dag då din tulldeklaration i pappersformat kommer in till Tullverket eller, för en elektronisk tulldeklaration, den dag då en begäran om tullklarering kommer in.

Om du och säljaren har ett avtal om att använda en fast omräkningskurs och säljaren får betalt enligt denna kurs, är det den kursen du använder.
 

Deklarera med rätt kod

Om importören är registrerad för mervärdesskatt vid importtillfället

Ange koden A00 när du ska deklarera tull.

Ange koden 1MT (monetärt  tullvärde) när det är Skatteverket som är beskattningsmyndighet. Det monetära tullvärdet är detsamma som det vanliga tullvärdet.

Det monetära tullvärdet samt tull och andra avgifter som Tullverket debiterar ska ingå i beskattningsunderlaget för importmoms som ditt företag sedan ska redovisa till Skatteverket. I de fall tullen tas ut som en procentsats på tullvärdet kommer beloppet för tullvärde därför att anges på två ställen i deklarationen. 

Om importören inte är registrerad för mervärdesskatt vid importtillfället

Ange koden A00 när du ska deklarera tull.

Ange koden B00 när du ska deklarera mervärdesskatt, till exempel när Tullverket är beskattningsmyndighet  för privatpersoner och andra ej momsregistrerade importörer.
 

Tullvärdedeklaration för tullvärde över 188 166 kronor

Om sändningens tullvärde är mer än 188 166 kronor ska du lämna in en tullvärdedeklaration. Tullvärdedeklarationen styrker kostnader och förhållanden som har påverkat priset för den importerade varan. Du behöver endast lämna en tullvärdedeklaration vid värdetull, och inte vid vikttull.

Enligt övergångsförordningen ska du bifoga tullvärdedeklarationen till importdeklarationen så länge som importssystemen inte uppgraderats.

Du som återkommande importerar varor kan använda en generell tullvärdedeklaration. Det är en deklaration som omfattar samtliga leverantörer, även om villkoren är olika. De olika säljarna och de olika villkoren ska specificeras i en bilaga.

När du lämnar en generell tullvärdedeklaration ska du använda samma blankett som för en vanlig tullvärdedeklaration, men bara fylla i framsidan. Du markerar att det är en generell tullvärdedeklaration genom att skriva ordet ”generell” överst på blanketten. Skicka sedan in blanketten till Tullverket som diarieför tullvärdedeklarationen och skickar tillbaka en kopia till dig.

I importdeklarationen hänvisar du till den generella tullvärdedeklarationen i fält 44 genom att ange koden N934 och ditt tillståndsnummer.

Tullvärdedeklarationen gäller så länge som de kommersiella villkoren är desamma. Om förutsättningarna förändras skickar du in en ny tullvärdedeklaration.
 

Lär dig mer om tullvärde

I Tullvärdehandledningen  kan du läsa om vilka bestämmelser som gäller när du ska styrka transaktionsvärdet och vilka krav Tullverket ställer på betalningsfakturan.

Läs mer i Tullvärdehandledningen PDF.
 

Alternativa metoder för tullvärde

Om villkoren för att använda transaktionsvärdemetoden inte är uppfyllda behöver du fastställa tullvärdet med hjälp av alternativa metoder.

Alternativa metoder för tullvärde
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar