Klassificering

När du importerar en vara behöver du alltid uppge din varas varukod. För att ta reda på varukoden behöver du känna till hur du klassificerar en vara.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Alla varor måste ha en varukod. Varukoden ligger till grund för hur mycket du ska betala i tull, skatter och andra avgifter, och även för importstatistik. Du använder varukoden när du deklarerar din importerade vara.

En varukod för import består av tio siffror. De fyra första siffrorna bildar det så kallade HS-numret. HS står för Harmonized Commodity Description and Coding System och är ett system som används av de flesta länderna i världen för tulländamål och för internationell handelsstatistik.

Det är du som importör som ansvarar för att din vara blir korrekt klassificerad. Det här gäller även om du anlitar ett ombud.

Det är viktigt att du klassificerar rätt. Korrekt klassificeringen leder till att du

  • betalar rätt tull och andra skatter
  • följer import- och exportbestämmelser
  • bidrar till en riktig handelsstatistik.
     

Hitta varukoden i Tulltaxan

Tulltaxan är en kostnadsfri och webbaserad söktjänst. Där hittar du drygt 15 000 varukoder för olika varor. Varorna är systematiskt klassificerade i kapitel efter användningsområde eller material.

När du har en varukod för din vara kan du se information som är knuten till varan i Tulltaxan, till exempel om du behöver betala någon tull eller några andra skatter eller avgifter för din vara. Du kan också se om det krävs tillstånd eller någon särskild licens för att importera varan.

Sök efter din vara i Tulltaxan.
 

Bindande klassificeringsbesked för svårklassificerade varor

Om din vara är svår att klassificera kan du söka ett juridiskt bindande klassificeringsbesked (BKB). Det är Tullverket som utfärdar beskedet och du kan använda det i tre år.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar