Räkna ut tull och avgifter

När du importerar en vara till Sverige behöver du betala tull och andra avgifter. Här hittar du information om hur du räknar ut tullavgifter och andra avgifter. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Klassificering

När du importerar en vara behöver du alltid uppge din varas varukod. För att ta reda på varukoden behöver du känna till hur du klassificerar en vara. 
 

Tullvärde

Du behöver betala tull för de flesta varor som importeras till Sverige. För att räkna ut tullen på en vara används ett underlag som kallas tullvärde. I tullvärdet ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan.
 

Importmoms

När du importerar en vara behöver du betala moms, så kallad importmoms. Du som är momsregistrerad betalar momsen till Skatteverket, du som inte är momsregistrerad betalar till Tullverket.
 

Punktskatt vid import

Punktskatter är konsumtionsskatter som tas ut på speciella varor och tjänster. Du som importerar dessa varor och tjänster till Sverige ska i de flesta fall betala punktskatt till Tullverket men i vissa fall till Skatteverket.
 

Antidumpningstull och utjämningstull

Antidumpningstullar och utjämningstullar är handelspolitiska åtgärder som ska skydda EU:s företag mot dumpade priser.
 

Tullkvoter

En tullkvot är ett på förhand bestämt värde eller en på förhand bestämd kvantitet av en vara som du kan importera med nedsatt tull eller helt tullfritt under en angiven tidsperiod. En sådan kvot gäller för import till hela EU och inte bara till Sverige.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar