Avgifter vid passiv förädling

När du använder förfarandet passiv förädling behöver du räkna ut vilka avgifter du ska betala när du återimporterar den förädlade produkten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du ska börja med att räkna fram tullvärdet på dina återimporterade varor. Förutom värdet för de förädlade produkterna ska du även ta med kostnader för:

  • lastning
  • transport
  • försäkring 
  • eventuella andra kostnader.

En annan kostnad är tullhanteringskostnaden i bearbetningslandet som du fick betala när varorna skickades från den plats där de bearbetades. Om dina varor har blivit behandlade på flera platser är det kostnaderna från den sista platsen du ska ta med.

När du återimporterar reparerade varor beräknar du tullvärdet på reparationskostnaden samt frakt- och försäkringskostnader vid återimporten till EU.
 

Två sätt att räkna ut avgifterna

Vid annan bearbetning än reparation finns det två metoder för att räkna fram hur mycket tull du ska betala vid återimporten. I normalfallet (värdetull) räknar du importtull på mervärdet, kostnader för förädlingen utanför unionen. För varor som är belagda med till exempel vikttull och volymtull (särskild importtull, även kallad specifik tull) finns en särskild beräkningsmetod.

Mervärdemetoden

Du räknar fram mervärdet genom att lägga ihop kostnaderna för hela förädlingsprocessen, det vill säga bearbetnings-, transport- och övriga kostnader. Sedan multiplicerar du mervärdet med den aktuella tullsatsen för din förädlingsprodukt.

Exempel på mervärdemetoden

Galaxus AB har exporterat tyg som de efter bearbetning återimporterar som klänningar. Importvaran är värd 12 000 kronor och har bearbetats för 6 000 kronor. Transport- och övriga kostnader är 1 000 kronor. Mervärdet är alltså 7 000 kronor. Tullsatsen är 12 procent, det vill säga tullbeloppet blir 12 procent x 7 000 = 840 kronor.
 

Särskild importtull

Om en särskild importtull ska tillämpas på de förädlade produkterna görs beräkningen på följande sätt:

  1. importtullbeloppet beräknas på det tullvärde de förädlade produkterna har vid tidpunkten för godtagandet av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning
  2. minus det statistiska värdet på de motsvarande temporärt exporterade varorna vid den tidpunkt då de hänfördes till förfarandet för passiv förädling
  3. multiplicerat med det importtullbelopp som tillämpas på förädlade produkter eller ersättningsprodukter
  4. dividerat med tullvärdet för de förädlade produkterna eller ersättningsprodukterna.

Exempel på hur särskild importtull beräknas

Förutsättningar
Tullsats: 5 kr/kg på förädlad vara
Tullvärde på förädlad vara: 100 kr
Vikt på förädlad vara: 10 kg
Statistiskt värde på temporärt exporterad vara: 25 kr
Importtullbelopp på förädlad vara: 50 kr (5 x 10)

A Tullvärdet på förädlad vara vid återimport = 100 kr
B Statistiska värdet på exporterade varor = 25 kr
C Importtullbelopp för förädlad produkt 5 kr/kg x 10 kg = 50 kr

Enligt beräkningsmetoden
(A – B) x C ./. A
(100 – 25) x 50 ./. 100 = 75 x 50 ./. 100 = 37,50 kr
Beloppet att betala är 37,50 kronor i stället för 50 kronor.
 

Reparation mot betalning

Får du dina varor reparerade mot betalning måste du betala tull och moms. Importtullen beräknar du på reparationskostnaden samt frakt- och försäkringskostnader vid återimporten till EU. Vid beräkningen använder du tullsatsen för motsvarande vara enligt tulltaxan.
 

Reparation utan kostnad

Får du dina varor reparerade utan att betala något för det, behöver du inte heller betala någon tull eller moms vid återimporten. Förutsättningen är att du på något sätt kan styrka att reparationen är gratis.
 

Om du har fått en felaktig vara

När du ska skicka tillbaka en vara för reklamation bör du ta kontakt med oss innan du exporterar den. Ska den repareras och återimporteras kan du använda passiv förädling. Återimporterar du inte varan, exempelvis för att den inte går att reparera, så har du möjlighet att ansöka om återbetalning av tull och skatt för den felaktiga varan eller om att få skatterna avskrivna. En sådan ansökan skickar du då in till oss tillsammans med den exportbevisning du har.
 

Ange ett statistiskt värde på tulldeklarationen

På tulldeklarationen som du lämnar vid återimporten ska du ange ett statistiskt värde för varan.

För reparerade varor är det statistiska värdet lika med hela varans värde i reparerat skick, plus alla kostnader för lastning, transport och försäkring i samband med återimporten. Det innebär att även om du inte betalar något för reparationen så ingår värdet av denna i det statistiska värdet.

För bearbetade varor är det statistiska värdet lika med hela varans värde i bearbetat skick plus alla kostnader för lastning, transport och försäkring i samband med återimporten. Det innebär oftast att det statistiska värdet = värdet av den exporterade varan + tillfört material + bearbetningskostnaden + fraktkostnaden + försäkring.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar