Exportera för bearbetning eller reparation

När du tillfälligt exporterar en unionsvara, låter bearbeta eller reparera den och sedan återimporterar varan kallas det passiv förädling. När du återimporterar den förädlade produkten betalar du ingen eller lägre tull och moms än vid normal import.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Passiv förädling

Passiv förädling innebär att du tillfälligt exporterar varor till ett land utanför EU för bearbetning eller reparation. Efter bearbetningen återimporterar du sedan varorna tullfritt eller med lägre tull och moms än vid normal import.

Den vara som du låter bearbeta eller reparera under förfarandet passiv förädling blir en så kallad förädlad produkt.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Du kan använda dig av förfarandet passiv förädling under vissa omständigheter:

  • Din verksamhet ska vara etablerad i EU.
  • Det ska gå att identifiera den vara som du exporterade för bearbetning eller reparation i den vara som du återimporterar.
  • Tillståndet får inte medföra att tillverkare i EU påverkas negativt. De ekonomiska villkoren måste alltså vara uppfyllda.
  • Du ska kunna lämna nödvändiga garantier för att verksamheten ska kunna genomföras korrekt.

I några fall kan du inte använda dig av förfarandet passiv förädling:

  • Om du får återbetalning eller slipper betala importtullar för varan när du exporterar den.
  • Om du har blivit befriad från att betala tull för varan på grund av att den används för särskilda ändamål (såvida villkoren för befrielsen fortfarande gäller).
  • Om du får exportbidrag eller annan ersättning för varan när du exporterar den.


Påbörja förfarandet när du exporterar

När du lämnar in en tulldeklaration för tillfällig export påbörjar du förfarandet passiv förädling.

Om du har ansökt om tillstånd till passiv förädling i förväg anger du koden C019 och ditt tillståndsnummer i fältet Särskilda upplysningar/Kod på exportdeklarationen. Det är viktigt att du anger förfarandekod 2100 i deklarationen.

Det är viktigt att du har ordning på alla uppgifter, till exempel fakturor och följesedlar, så att du senare kan underlätta identifieringen av exportvarorna i de förädlade produkterna. Varubeskrivningen i deklarationen måste stämma överens med uppgifterna i tillståndet till passiv förädling.

Om du vill ha ett exportbevis på att varorna har lämnat EU skriver du koden 30400 i fältet Särskilda upplysningar/Kod på exportdeklarationen.
 

Avsluta förfarandet genom återimport

När du lämnar in en tulldeklaration för import av den förädlade produkten avslutar du förfarandet passiv förädling. Du ska lämna tulldeklarationen till det tullkontor som står i ditt tillstånd. Tillsammans med importdeklarationen ska du lämna handlingar som styrker att exportvarorna ingår i de förädlade produkterna (till exempel exportfakturor eller kontrakt). På tulldeklarationen för import är det viktigt att du anger

  • det tull-id som ärendet fick vid exporttillfället
  • tillståndsnumret (om du ansökte direkt i tulldeklaration är exporttull-id och tillståndsnummer desamma)
  • rätt förfarandekod.

Om du behöver veta mer om hur du ska redovisa moms vid passiv förädling i momsdeklarationen kan du ta kontakt med Skatteverket.
 

Du behöver tillstånd

För att använda förfarandet passiv förädling behöver du ha ett tillstånd från Tullverket.

Tänk dock på att du, även om du har ett tillstånd till passiv förädling, behöver betala eventuella antidumpningstullar och söka nödvändiga importlicenser – förutom för varor som har sitt ursprung i EU och i samband med reparationer.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar