Export av punktskattevaror via EMCS

Export Control System, ECS, är det system som används för att bekräfta utförseln av obeskattade punktskattepliktiga varor. I Sverige ska även den direkta exporten av obeskattade punktskattepliktiga varor utförselbekräftas i ECS.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Endast exportföljedokument, EAD, som kan skrivas ut efter att export medgetts följer sändningen till utförseltullkontoret. I Sverige har beslutats att det elektroniska administrativa dokumentet, e-AD, ligger vilande hos Skatteverket i väntan på att utförseltullkontoret, i ECS, har bekräftat att varorna lämnat EU. Uppgifter från ECS sänds vidare till Skatteverket som jämför dessa uppgifter med uppgifterna i e-AD.
 

Export av obeskattade punktskattepliktiga varor

Vid export av obeskattade punktskattepliktiga varor ska e-AD ha upprättats. Ett sådant skapas genom att vissa uppgifter skickas till EMCS. Om uppgifterna godkänns av Skatteverket tilldelar EMCS transporten en unik administrativ referenskod, ARC, som är 21 tecken lång, och ett e-AD upprättas. ARC ska tillsammans med ytterligare uppgifter anges i fältet ”Summarisk deklaration/Tidigare handlingar” (ED, fält 40) när exportdeklaration lämnas. Detta är viktigt för att utförseln av varorna ska kunna bekräftas i EMCS när sändningen har lämnat EU.

Fältet för ”Tidigare handlingar” i exportdeklarationen har tre delfält. Skriv uppgifterna enligt följande exempel: ”Z-AAD-10SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001”.

  • Z står för tidigare handling och anges i delfältet ”Tidigare handlingar, kategori”.
  • AAD är dokumentkoden som står för e-AD och anges i delfältet  ”Tidigare handlingar, typ”.
  • 10SEXXXXXXXXXXXXXXXXX001, det 21 tecken långa identitetsnumret, ARC,  plus varupostnummer i e-AD. 10SE är årtalet plus nationalitetsbeteckningen. Som avslutning kommer varupostnumret med tre siffror, varupost 1 har nummer 001. Uppgiften anges i delfältet ”Tidigare handlingar, identitet”.

En varupost i e-AD ska alltså motsvara en varupost i exportdeklarationen. Flera e-AD kan deklareras i en exportdeklaration.
 

Direkt export

Vid direkt export använder Tullverket i normalfallet inte ECS, men vid direkt export av punktskattepliktiga varor använder vi ECS.

När en hänvisning finns till e-AD i en svensk exportdeklaration ska varorna utförselbekräftas elektroniskt i ECS av tulltjänsteman vid svenskt utförseltullkontor.

För att uppmärksamma utförseltullkontoret kan hänvisning göras exempelvis genom att en etikett i avvikande färg med en text som anger att sändningen omfattar punktskattepliktiga varor fästs på EAD.
  

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar