Temporär export

Temporär export innebär att du skickar eller tar med dig varor tillfälligt till ett land utanför EU. Det kan vara till exempel verktyg som du behöver för att utföra ett arbete, varor för utställningar eller provkollektioner.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Fördelen med temporär export är att du kan återimportera din vara utan att betala tull och moms. Kravet är att den ska vara i oförändrat skick och att du kan bevisa att den har varit exporterad.
 

Tulldeklarera före exporten

Innan du påbörjar exporten behöver du skicka in en elektronisk tulldeklaration till Tullverket där du anmäler varorna till temporär export från Sverige.

Du behöver ett exportbevis. Det begär du genom att ange koden 30400 i fältet Särskilda upplysningar/Kod i exportdeklarationen. När exporttullkontoret har godkänt och klarerat din deklaration får du ett exportföljedokument (EAD). Du ska sedan visa upp exportföljedokumentet tillsammans med din vara vid utfartstullkontoret, det vill säga det kontor där din vara lämnar EU:s tullområde.

Innan din vara förs in i ett land utanför EU ska du kontakta det landets tullmyndighet för att anmäla varan till tillfällig införsel. Tullmyndigheten kan begära att du ställer en garanti för de tullavgifter som ska betalas ifall du inte återexporterar varan.

I vissa fall kan det underlätta att använda en ATA-carnet som är ett internationellt tullpass. Om du har det behöver du inga andra tullhandlingar och du slipper ställa garanti för tullavgifter vid gränspassagerna. Det är Handelskammaren som utfärdar ATA-carnet.
 

Krav på föranmälan

Varor som exporteras temporärt omfattas av EU:s krav på föranmälan.

Undantaget för föranmälan är export till Norge och Schweiz. Du som regelbundet utför arbete i Norge och på grund av detta tar med dig yrkesutrustning kan kontakta Tullverket i Sverige och tullmyndigheten i Norge för mer information.
 

När varorna ska tillbaka till Sverige

När du för tillbaka din vara till Sverige kontaktar du på nytt det andra landets tullmyndighet och anmäler varan för återexport. När du kommer till Sverige anmäler du varan för återimport till Tullverket. Som bevis för att det är en återimport visar du det exportbevis du begärde för den temporära exporten.
 

Källa: Tullverket
(Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning)

Lämna en kommentar